Tilbake til nyheter

Fyll opp BSU-kontoen din før året er omme

qqqqqqqqqqqqqqw

Boligsparing for ungdom er en god måte å spare penger på, og her får man noen av de beste vilkårene i Norge. BSU, som det er vanligvis kjent som, er tilbudt i de fleste banker og gir en rekke gode fordeler. Blant annet får man en rentebetingelse som er høyere enn hva andre vanlige sparekunder får tilgang til, i tillegg til fradrag på skatten opptil det maksimale sparebeløpet som nå er 25 000 kr. 

Blir avregnet hvert kalenderår 

For å få maks nytte av ordningen bør man sørge for å ha satt inn mest mulig på BSU-kontoen før året er omme. Det beste er om man planlegger sparingen slik at man setter inn 25 000 kroner hvert år, noe som kan føre til en skattesparing på 5000 koner. Har du ikke helt nådd taket for sparingen dette året, er det fortsatt nyttig å sette over litt penger til sparekontoen du måtte ha til overs, slik at du allikevel får litt ekstra. 

Litt om spareformen

For de som ikke enda har opprettet en slik boligsparing for ungdom, gir vi her litt informasjon om hvordan den fungerer. Som navnet tilsier er det en spareform som er opprettet for å hjelpe unge mennesker til å gjennomføre sitt første boligkjøp. Man kan spare i en slik BSU-konto frem til man er fylt 33 år. Skattefordelene som vi har vært inne på tidligere gjelder kun dersom man bruker pengene på å gjennomføre et boligkjøp. Dersom man ikke gjør det må det sparte beløpet på skatten tilbakebetales i sin helhet. 

Det å sette opp en BSU-ordning er kun en engangsavtale, og kan kun opprettes en gang, og kan ikke gjøres etter et boligkjøp.

Det maksimale sparebeløpet i dag er satt til 200 000 kroner. Men dersom du har spart det fulle beløpet kan det lønne seg å vente å ta ut pengene, det er nemlig et forslag som blir behandlet nå om å øke sparegrensen til 300 000 kroner. Det vil i så fall gjelde fra 2016. Det årlige sparebeløpet vil fortsatt være som det er i dag, med et tak satt på 25 000 kroner.