Hvordan skal man finansiere lengre levealder?

Robert Merton holder en presentasjonEn av verdens ledende eksperter innen økonomi, Robert C. Merton, har skapt debatt rundt hvordan man kan finansiere den økte forventede levealderen.

Økonomen er kjent for sine bidrag til prissetting av ulike finansmarkedet, og var også med på å etablere et av verdens største hedgefond, Long-Term Capital Management. Et selskap som forøvrig måtte få økonomisk bistand i 1997 da fondet gikk på et milliardtap.

Men det Merton denne gangen peker på er at på tross at det å leve lenger enn våre forgjengere selvsagt er en positiv ting, bør det føre med seg endringer i hvordan man sparer penger til en pensjonisttilværelse. Og økonomilegenden mener da at dette er noe som ikke blir tatt hensyn til tilstrekkelig godt per i dag.

Fire måter å spare på

Merton peker på hvordan det primært er fire måter man kan spare seg på til en lengre pensjonisttilværelse. Den ene er ved å senke eget personlig forbruk, og spare mer. Andre er å øke inntekten din ved å være i arbeid lenger. Tredje er å øke risikoen i investeringer og sparing, for på den måten kunne har økt fortjeneste.

Her vil selvsagt baksiden være at d u ikke er sikret avkastning og kan gå på et tap. Fjerde måten som økonomiprofessoren peker på er å få mer ut av den inntekten og økonomiske verdier en allerede sitter på.

Mens man tidligere ofte kunne gå av med pensjon tidligere og ha spart nok til å ha ut livet, må man i dag med den økte forventede levealderen måtte finansiere en hel del ekstra år.

En av de viktigste tingene som blir hentet frem som man kan gjøre da, er å utnytte verdien på ens bolig best mulig. For de aller fleste av oss vil det nemlig representere den absolutt største aktivaen som en eier.

Ny type boliglån

Forslaget til Merton, som det finnes varianter av i dag, men som ikke er veldig utbredt, er at pensjonister i økende grad kan belåne boligen og bruke pengene til forbruk.

En slik låneavtale vil være lagt opp at man ikke betaler renter og avdrag så lenge man bor i boligen. En som overtar huset som arv, vil da få muligheten til å enten beholde boligen og da begynne å betale på gjelden, eller gi boligen til kreditoren.

Storebrand er blant annet en av bankene i Norge som har prøvd seg på en slik lånemodell uten at markedet helt har vist noe særlig etterspørsel.

Knut Dyre Haug mened imidlertid at markedet nå har modnes og at slike pensjonslån nå vil være mer attraktivt over de neste årene, men at det fortsatt er en løsning som kun vil passe for enkelte husholdninger.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden