Instapay Mastercard

Instapay Mastercard er et ganske nytt kredittkort som er lansert av Instabank.

Instabank er også en relativt fersk nykommer. Den startet opp som en heldigital bank i 2016. Banken tilbyr hele spekteret med banktjenester med lån, sparing og kredittkort. Lån innbefatter både de med og de uten sikkerhet.

Etter fire års drift kan banken skilte med mer enn 50 000 brukere.

Instapay Mastercard er det eneste kredittkortet som tilbys fra Instabank. Kortets profilerte egenskap er en særdeles lav nominell rente på 14,9 %.

Bonus og andre fordeler

Det er to rabattordninger for varekjøp som er inkludert i Instapay Mastercard; månedsrabatt og kampanjerabatt.

Mens kampanjerabatten kommer leilighetsvis, er månedsrabatten knyttet til en varegruppe den aktuelle måneden.

Månedsrabatt

Månedsrabatten ligger fast på 5 %. Det er altså ulike varegrupper som er i fokus på forskjellige måneder. Disse varegruppene er

 • Hjem, interiør og møbler
 • Byggevarer
 • Hageutstyr og hagemøbler
 • Sportsklær og sportsutstyr
 • Klær, sko og bøker
 • Hjemmeteknologi

Enkelte måneder gjelder rabatten for samtlige varegrupper.

Hvilke rabatter som gjelder den aktuelle måneden, er angitt på Instabanks hjemmeside.

Merk at de som selger varene må ha kodet dem innenfor riktig varegruppe i henhold til MasterCards retningslinjer.

Begrensninger

Rabattene, altså månedsrabatt og kampanjerabatt samlet, kan ikke overstige 500 kroner per år eller 3 000 kroner per år.

Forsikringer

Det er ingen forsikringer inkludert i dette kortet.

Ettersom svært mange kredittkort har reiseforsikring, bør man være oppmerksom på at dette ikke gjelder dette kortet. Du må altså sørge for å ha helårs reiseforsikring et annet sted dersom du betaler reisen med Instapay Mastercard.

Du har imidlertid mulighet til å tegne en frivillig betalingsforsikring som er knyttet til kortets saldo.

En slik forsikring kan ha større nytte her enn for andre kredittkort, ettersom det i større grad legger opp til at det er en ubetalt saldo på det.

Forsikringen kan utbetales ved tap av liv, arbeidsuførhet, arbeidsledighet/ permittering og sykehusinnleggelse.

Kredittgrense og renter

Rentesatsen på 14,9 % er kortets klareste fordel, og det som pongteres mest i markedsføringen. Instabank viser til at med en rente som er betydelig lavere enn andre kredittkort, er kortet mer fordelaktig for brukere som ikke betaler ned kortets saldo fullt ut hver måned.

Det vil samtidig være en bedre buffer mot uforutsette utgifter. En verkstedregning eller nye hvitevarer vil uten videre tilpasses en overkommelig nedbetalingsrytme.

Her må man være oppmerksom på at denne renten begynner å løpe fra samme dag varekjøpet ble utført. Det er i motsetning til de fleste andre kredittkort som tilbyr en rentefri utsettelse inntil forfallsdato på den aktuelle månedsfakturaen, i praksis inntil 45 eller 50 dager.

Det er også en del gebyrer på Instapay Mastercard som øker den effektive renten, altså det kortet faktisk koster i bruk.

Den øverste kredittgrensen er på 100 000 kroner. Det er romslig nok for de fleste, men du vil nødvendigvis ikke få denne kredittrammen første gang du søker kortet. Blant annet er det en grense på at kreditten ikke skal medføre en gjeldsbelastning som overstiger fem ganger årsinntekten din.

Gebyrer

Den nominelle renten på kortet er veldig lav, men det kommer noen gebyrer i tillegg.

Kortet har riktignok ikke årsavgift eller etableringskostnader, men det er andre ting det tas betalt for.

Eksempelvis er det et termingebyr på 40 kroner per måned. De fleste andre kredittkort har mye lavere gebyr, eller intet i det hele tatt dersom du aksepterer e-faktura når du betaler.

Varekjøp er fortsatt gebyrfritt, (men renten løper fra første dag). Uttak i minibank belastes med 50 kroner.

Kortet har altså lav nominell rente, men det vil lønne seg å bruke det bevisst med tanke på å unngå for mange gebyrbelagte tjenester.

Betingelser for å få kort     

Instapay er relativt klare når de angir vilkårene for å dele ut kredittkort.

Du må være over 23 år, ha minst 250 000 kroner i årsinntekt og kan ikke ha betalingsanmerkninger.

Dessuten kan du ikke ha så høy gjeld at den overstiger fem ganger din årlige brutto inntekt. Inntekten skal også tåle en generell renteoppgang på 5 %.

De to siste vilkårene er i tråd med anbefalingene i forbrukslånsforskriften fra Finansdepartementet. Selv om de fleste utstedere av kredittkort ikke nevner dette så spesifikt som Instapay Mastercard, ligger det som regel til grunn også for deres vurderinger.

Fordeler:
 • Lav rente
 • Ingen Årspris
 • Kontaktløs betaling
Ulemper:
 • Ingen rentefrie dager
 • Kontantuttak i minibank kr 50 per transaksjon
 • Valutapåslag 2 % per transaksjon

Vilkår

 • Du har fylt 23 år
 • Du har ingen betalingsanmerkninger
 • Du har en brutto inntekt på minst 250 000 kroner per år
 • Din samlede gjeld kan ikke være mer enn 5 ganger brutto inntekt
 • Du må ha mulighet til å håndtere en renteøkning på 5 prosentpoeng på din samlede gjeld
 • Kredittgrense til 100 000 kr
 • Effektive rente 18.13 %
 • Termingebyr: 40 kroner
 • Valutapåslag 2 % per transaksjon
 • Termingebyr: 40 kroner

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden