Kredittscore – derfor er den avgjørende når du søker lån

Du har sikkert hørt om begrepet kredittscore, men det kan være vanskelig å finne ut av nøyaktig hva denne poenggivingen egentlig går ut på. Kanskje har du mottatt et såkalt «gjenpartsbrev» etter at du har søkt om kreditt eller byttet mobilabonnement, men det er sjelden at disse brevene inneholder en nøyaktig poengsum med forklaring.

Et hjelpemiddel ved vurdering av kreditt

Til å begynne med er det viktig å være klar over at det ikke finnes noen fasitsvar når det gjelder hvilken skala som benyttes ved en kredittvurdering. I noen tilfeller brukes skalaen 1-100, der høyere verdi er bedre, men ulike kredittvurderingsselskaper kan velge helt forskjellige skalaer. Dessuten er det greit å huske på at de som bestiller kredittvurderingen, for eksempel en bank eller et mobilselskap, kan ha egne krav til hvordan skåringen skal passe inn i interne systemer,

Til syvende og sist dreier seg nemlig bruken av kredittscore om at kreditor ønsker å ta en velbegrunnet beslutning når det gjelder å låne ut penger, eller å yte kreditt på annen måte. Noen variabler, som for eksempel lønnsdata eller samlet eksisterende gjeld, kan hentes fra egne register – ikke minst gjeldsregisteret, som alle norske finansforetak er pliktige å rapportere til. En kredittsjekk benytter flere slike variabler, og kombinerer de til ett tall.

Kredittscore er én av variablene som långiver benytter når de innvilger et lån.

Kan påvirke både innvilgelse og betingelser

I noen prosesser, for eksempel bytte av mobilabonnement, benyttes en enkel modell som helt enkelt godkjenner eller avslår søknaden. Mobilselskapet eller strømselskapet tar en viss risiko i og med at du betaler regningen etter at du har brukt mobilen eller strømmen, men risikoen er samtidig relativt begrenset.

Ved søknad om lån kan bildet være mer komplekst, da et lån kan gis med helt forskjellige lånebeløp, renter og tilbakebetalingstid. En lav kredittscore kan føre til at søknad om lån ikke blir innvilget i det hele tatt, men de fleste banker benytter også en flytende skala med ulike lånebeløp og rentesatser. Det gjelder både lån uten sikkerhet og gjeld med sikkerhet i for eksempel bolig eller bil.

Hvordan påvirke din kredittscore?

Kredittvurderingsselskapene lager sine egne modeller for beregning av denne verdien, og de nøyaktige beregningene er forretningshemmeligheter. For kredittvurderingsselskapet er det et salgsfortrinn å kunne levere en mest mulig rettvisende modell til kundene sine, det vil si banker og andre selskaper. I stort er det likevel noen faktorer som spiller inn:

  • Inntekt er åpenbart viktig, da størrelsen til inntekten er avgjørende for betalingsevne. I tillegg vil mange modeller ta høyde for utvikling i inntekt, en stabil voksende høy inntekt er åpenbart det aller beste.
  • Betalingsevne dreier seg også om å betale regninger i tide. Her vil åpne inkassosaker være en viktig faktor. Dessuten er det faktisk noen kredittvurderingsselskaper som hevder at de har tilgang til og benytter annen betalingshistorikk i modellene sine.
  • Variabler som bosted, alder og flyttehistorikk benyttes også ved beregning av kredittscore. Det kan fremstå som urettferdig i noen situasjoner, men dreier seg om økonomisk stabilitet.
  • Eventuelle næringsinteresser, det vil si risiko knyttet til for eksempel enkeltmannsforetak, styreverv etc., vil også ha betydning.

Oppsummert er det tegn på stabilitet som kredittvurderingsselskapene er på jakt etter, og en mest mulig ryddig økonomi vil indirekte kunne styrke kredittscoren din.

Kredittvurdering gir trygghet for kundene

Det er ingen banker eller andre selskaper som vil eller får lov til å sjekke kredittscore «for moros skyld», det er også noe av grunnen bak at du får tilsendt gjenpartsbrev. Et selskaps hovedformål er selvfølgelig å redusere egen kredittrisiko til et fornuftig nivå. Her vil det også være store forskjeller mellom hvilken risiko en bank kan akseptere å ta, for eksempel er forskjellen stor mellom boliglån, forbrukslån og mindre kreditter.

Samtidig er også noen av kravene til kredittvurdering gitt av myndighetene, og da med hensikt å redusere risikoen for at folk låner over evne. Selv om en kredittsjekk i noen tilfeller kan gi et misvisende eller «urettferdig» resultat, vil det vanligvis være relativt godt samsvar mellom lav kredittscore og lav evne til å betjene gjeld.

Kredittscore er én av variablene som långiver benytter når de innvilger et boliglån.

Oppsummering – ha fokus på de fundamentale faktorene

Det kan være fristende å prøve å gjøre noe med kredittscoren sin, med tanke på at den kan ha relativt stor betydning for både innvilgelse av lån og vilkår og betingelser for kreditt. Samtidig ser det ikke ut til at det finnes noen snarveier til en høyere vurdering, og i tillegg er både modellene og selskapers bruk av de relativt ugjennomsiktige. Derfor er det sannsynligvis mer fornuftig å ha hovedfokus på de fundamentale faktorene i egen økonomi.

  • Sørg for å ha et forhold til egen inntekt, både når det gjelder utviklingspotensial og forbruk tilpasset inntekten.
  • Å betale regningene sine i tide er ikke bare viktig for kredittvurdering, det er helt avgjørende for en ryddig privatøkonomi.

Et avsluttende tips kan være å ta en titt i det såkalte gjeldsregisteret, enten direkte eller via et kredittvurderingsselskap eller annen tjeneste. Samlet usikret kredittramme påvirker både kredittscore og søknader om nye lån direkte, derfor er det fornuftig å gå igjennom eksisterende gjeld med jevne mellomrom. Hvis du har mange eksisterende smålån, kan refinansiering uten sikkerhet være en måte å gjøre gjelden mer ryddig på. Da jobber du også indirekte med å styrke din egen kredittscore.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden