Tilbake til nyheter

Nå overgår kort kontanter

penger

I Norge er det flere år siden kort gikk forbi kontanter i popularitet. Dette har også vært tilfelle i flere andre land. Globalt sett, der i mot, har bildet vært annerledes. Helt frem til nå har kontanter overgått kort i popularitet. Nå ser kortet ut til å gå fra kontantene også globalt, i følge nylige undersøkelser fra Euromonitor International. Kanskje det etter hvert er på tide å reformulere uttrykket «cash is king»?

Endringer i hele verden

De siste 20 årene har man kunnet sett endringer i kortbruk i større eller mindre grad over (så godt som) hele verden. Denne endringen har skjedd veldig gradvis, men likevel er endringen drastisk, sier Euromonitorfinansanalytiker Kendrick Sands til Marketwatch.com. I Norge kan man tenke seg at den mest dramatiske økningen kom for en del år tilbake, mens den de siste par årene har fortsatt å øke jevnt og trutt. De siste par årene har kanskje den største veksten funnet sted i Asia. I både Kina og Sør-Korea har man kunnet rapportere om høye andeler bruk av kort i forhold til hvordan det har vært tidligere. Man antar at veksten, spesielt i Sør-Korea, kan sees i sammenheng med at regjeringen har vært opptatt av å kunne spore betalinger på en lettere måte. Også bruken av betaling med mobil har økt de siste årene rundt om kring i verden, blant annet i Kina. Betaling som utføres ved hjelp av mobilen er knyttet til et kort. Dette betyr at mobilbetaling går inn i statistikken om betaling med kort.

Enkelte er bekymret

Ikke alle ser like lyst på endringene som foregår for tiden. Enkelte grupperinger er redd for at kontantene skal avskaffes helt. Man kunne tenkt seg at man her til lands har vendt seg ganske godt til tanken på å ikke lenger ta i bruk kontanter, men også her er enkelte sterkt i mot at man etter hvert må bruke kort.  For eksempel har Facobook-gruppen «Ja, til kontanter» har omtrent 21 800 medlemmer. En årsak til at mange er skeptisk til kortene, er at man da kan spores. Det kan argumenteres for at man bør kunne handle ting, uten at andre skal finne ut av det. Det kan man med kontanter.