Norges Bank opprettholder styringsrente på null prosent

I flere rentemøter etter hverandre er styringsrenten satt til null prosent av Norges Bank, senest i januar 2021. Men hvor lenge kan dette fortsette? Mye avhenger av hva som skjer i forbindelse med koronakrisen og vaksineprogrammet.

Styringsrenten fra Norges Bank tilsvarer renten for bankenes innskudd i sentralbanken. Det har dermed en direkte innvirkning på det generelle rentenivået i landet. Grunnen til at vi har historisk lave renter på boliglånene våre og andre lån, er altså at styringsrenten er satt så lavt.

Koronakrisen er årsaken

Før utbruddet og nedstengningen av landet i mars 2020 lå styringsrenten på 1,5 % prosent. Sentralbanken satt den da først ned til 1 prosent, før den i mai 2020 for første gang overhode vedtok å justere den ned til null prosent.

Mennesket kontrollerer rentene på datamaskinen

Lav rente fra Norges bank er et virkemiddel for å påvirke økonomien. I tider med lav økonomisk aktivitet i landet, er det vanlig å senke styringsrenten.

Det er gjort tidligere da prisen per oljefat sank betraktelig, og dermed reduserte landets oljeinntekter og forårsaket oppsigelser i oljebransjen. Nå er det altså pandemien som har lammet norsk økonomi.

Hvor lenge vil styringsrenten holde seg på null?

I møte etter møte opprettholder rentekomiteen i Norges bank sitt null-vedtak.

Senest i november 2020 uttalte sentralbanksjefen Øystein Olsen at banken venter at renten blir liggende på null prosent i over ett år framover, og at den først gradvis vil øke fra første halvår i 2022.

Men det ligger noen reservasjoner her. Mye avhenger av effekten av vaksineprogrammet mot korona-viruset. Tidspunktet for renteøkningen vil knyttes til når vaksinering er gjennomført og at tiltakene mot viruset er opphevet.

Her legger man til grunn at det har skjedd innen utgangen av 2021. Men sentralbanken her også et oppsidescenario der befolkningen er ferdig vaksinert i løpet av sommeren 2021. I så tilfelle kan renteøkningen komme tidligere.

I en pressemelding etter komiteens møte i januar 2021 ble det uttalt:
«På den annen side er vaksineringen kommet godt i gang, og det ser ut til at vaksineringen kan gå noe raskere enn tidligere lagt til grunn.»

Lavere utlånsrente fra bankene

Når styringsrente fra Norges Bank er lav, ligger det en forventing at bankenes utlånsrente til sine kunder også er tilsvarende lavere.

Den gjennomsnittlige flytende boliglånrenten har da også falt fra 3,03 % i februar 2020, til 1,79 % i november 2020, i henhold til de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden