Tilbake til nyheter

Skatt på bonuspoeng

rese

Det er tid for å levere inn selvangivelsen. De fleste av oss er opptatt av å sjekke at alle fradragene er inkludert, men har du sjekket at alt du skal betale skatt av er satt opp? Det finnes nemlig flere ting som er lett å glemme. En av forglemmelsene som regelmessig dukker opp er i forbindelse med jobbreiser. Reiser man mye for arbeidsgiver og samler bonuspoeng vil man bli skattepliktig dersom de blir brukt på private reiser.

Den generelle regelen som gjelder for beskatning er at alle økonomiske personlige fordeler som man får fra arbeidsgiver skal beskattes.  Det inkluderer naturlige ting som utbetaling av lønn, men vil også inkludere oppsamlede bonuspoeng på jobbreiser som brukes for på private turer. Gjør du det vil Skattevesenet kreve skatt av beløpet. Brukes poengene på andre reiser for jobb er de naturlig nok ikke skattepliktige.

Kostnaden for reisen gjelder

Er du i en situasjon hvor du har brukt bonuspoeng som er samlet i jobbsammenheng til private reiser og må skatte for de, er det selve prisen for reisen du skal betale skatt av. Dersom du har betalt 3 000 kroner for reisen og den har blitt betalt med oppsamlede poeng, skal hele summen føres opp i selvangivelsen. Du vil med andre ord bli skattet for 3 000 kroner. Det er under post 2.1.1. slike utgifter skal føres opp.

Flere andre viktige poster

Å føre opp økonomiske fordeler fra jobben er en viktig ting å sjekke i selvangivelsen. Men det er også flere andre poster som er verdt bruke litt ekstra tid på, spesielt om du er i et samboerforhold. Da er det ikke nødvendigvis ting du må betale skatt for som er viktig å se på, men at du har fått alle fradragene du har krav på. Spesielt om dere har et lån sammen er det viktig å sjekke hvor gjelden og gjeldsrentene er blitt delt opp. Som gift lignes man sammen, men som regel vil summen kun dukke opp på hovedlånetaker i samboerforhold. De må derfor deles opp manuelt.