Slik fungerer delingsøkonomi

En enkel form for delingsøkonomi er når du og naboen kjører sammen til jobben. Dere trenger da bare å bruke én bil, og begge tjener på det. La oss så si at noen lager en nettside der alle som vil dele transportmiddel og alle som trenger skyss en vei, kan finne hverandre.

Da blir det straks større dimensjoner på det. Det gir også muligheter. I stedet for bare naboen som du kjenner, kan du ta kontakt med alle i nabolaget eller bydelen.Delingsokonomi i Norge

Det kan hende at den som laget nettsiden vil ta et gebyr eller liknende for at du skal registrere deg eller at det skal opprettes kontakt. Da er vi kommet til den moderne formen for delingsøkonomi.

Det med kjøring kan utvides til å gjelde alle gjenstander eller egenskaper du eier. Det kan være bolig, sengeplass, verktøy, arbeidskapasitet eller kunnskap.

Et tidlig eksempel på den moderne former for formidling av delingstjenester er couchsurfing, hvor du kunne finne ei seng å overnatte på verden over, ved samtidig å tilby din egen til disposisjon. Kjente tjenester i dag er Airbnb og norske Finn.

Det blir stadig flere av dem. Hvorfor har dette tatt av så voldsomt det siste tiåret? Hva betyr det for deg og for samfunnet for øvrig? Hvordan blir det med skatt, og endelig; hvilke tjenester finnes som du kan benytte deg av?

Hvorfor dukket delingsøkonomien opp?

Etter hvert som samfunnet forandrer seg, dukker det stadig opp nye økonomiske modeller og næringer. Økt antall skillsmisser vil føre til press på boligmarkedet. Når det gjelder behovet for deling, så har det kanskje vært der hele tiden. Vi har bare ikke hatt teknologien.

I tillegg har det tatt tid å bygge opp folks tillit til disse systemene. I dag har vi betalingsløsninger som Paypal og andre nettbaserte muligheter for overføring av penger.

Betalingen kan gjerne deponeres hos tilbyderen av nettsiden, plattformleverandøren, inntil tjenesten er levert. Etter endt handel eller oppdrag, kan brukeren evaluere tilbyderen. Denne anmeldelsen blir tilgjengelig for andre brukere, som igjen bidrar til økt trygghet.

Tidspunktet for når det tok av, settes gjerne til finanskrisen i 2007-2008. Trangere tider skjerper gjerne evnen til å finne økonomiske løsninger.

Delingsøkonomi har kommet for å bli

Når folks forbrukervaner endrer seg radikalt, kommer gjerne myndighetene og forskerne haltende etter. Forskningsinstitusjonene FaFo og Sifo er i full gang med å analysere fenomenet i omfangsrike rapporter. Finansdepartementer produserer Fou-er og sender de ut på høringsrunder.

Sifo, Statens senter for forbruksforskning har intervjuet folk om deres forhold til delingsøkonomi. Alle har ikke hørt begrepet, men 73 % oppgir at de har brukt internett som omsetningskanal.

Her troner Finn.no på toppen, fulgt av facebook-grupper etablert for dette formål. Det er også Finn.no- småjobber som er best kjent, fulgt av Airbnb, Uber og Couchsurfing. Av de som ennå ikke har brukt delingsøkonomitjenester oppgir de fleste, 72 %, at de kjenner for dårlig til dem.

Deler du eller driver du næring?

Hvis du ved å bruke disse delingsplattformene tjener gode penger, blir du på et tidspunkt næringsdrivende. Inntektene blir ikke automatisk innrapportert til myndighetene, så det er ditt ansvar å føre dem opp. Tjener du over 50000, blir det også et spørsmål om merverdiavgift.

Delingsøkonomien har vokst så raskt at skattemyndighetene ikke har helt kontroll på det, men bare regn med at det kommer etter hvert. Nye lovforslag er under utarbeidelse.

Nærmere om skatt

I henhold til gjeldende regelverk er følgende inntekter skattefrie

  • Bolig: Ved utleie av bolig du selv ikke bor i, er grensen kr 20000. Det er aktuelt for deg hvis du har lagt den ut på airbnb. Hvis du imidlertid selv bor i den mer enn halvparten av året, eller disponerer mer enn 50 %, er det helt skattefritt. For utleie av fritidseiendom er grensen kr 10000.
  • Utleie av bil eller annet løsøre: Grensen er kr 10000. Betingelsen er at du også bruker den i privat virksomhet. Dersom du har flere biler til utleie, driver du egen virksomhet og skal skatte deretter.
  • Inntekter av hobbyvirksomhet: Dette er i utgangspunktet skattefritt, men skattemyndighetene bruker skjønn for å avgjøre om det i realiteten er å regne som næringsvirksomhet. De anbefaler at du tar kontakt med dem for å få en vurdering.

Flere opplysninger kan fås på Skatteetatens egen side om delingsøkonomi.

Hva kan du dele?

Her er det bare fantasien som setter grenser. FaFo har laget en side der det er foreløpig registrert 72 delingsplattformer bare i Norge.

Mange av disse dreier seg om bolig eller overnattingstjenester. I tillegg til å leie kan du også finne noen å byttelåne bolig med. Tilbyr du leilighet gjennom airbnb, er det mange tilbydere som tar på seg å overlevere nøkler og vaske den mellom hvert besøk.

Bildelingstjenester er det også flere av. Skal dere samme vei finner du noen her. Du kan også undersøke om noen har en tilhenger å låne bort. Gratis transport kan du få ved å kjøre leiebiler tilbake til opprinnelsesstedet.

Har du lyst på hjemmelaget mat, eller liker selv å lage noen ekstra porsjoner? Dere møtes på internett. Du kan også få spise hjemme hos folk. Eller har du lyst til å invitere en ny landsmann hjem til deg så han kan få praktisert litt norsk samtidig?

Er du en moteløve som ikke kan gå ut to helger på rad i samme antrekk, men økonomien setter grenser? Lån eller lei på nett. Du kan også legge ut bilder og få tilbakemeldinger fra profesjonelle motefolk.

Alle typer arbeidskraft, så vel ufaglært som høyt utdannet, har også sine plattformer. Trenger du en handyman eller en designer er det bare å søke.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden