Tilbake til nyheter

Slik sammenligner du banklån

Bankens-vurderingHar du et banklån eller har du tenkt å søke om et? Hva forventer du av det og hvilke betingelser eller egenskaper er viktigst for deg når du søker?

Banklånene er nemlig svært sammensatte produkter. Det er ulike typer lån til ulike formål, med og uten sikkerhet eller medlåntakere. Grunnkomponentene du bør veie opp mot hverandre når du sammenligner banklån, er imidlertid disse:

  • Beløp. Hvor stort banklån kan du få?
  • Renter og gebyr. Hva betaler du for lånet?
  • Hvor lang tid har du på å betale det? Også kalt løpetid.
  • Hvis du får problemer på grunn av uforutsette omstendigheter

Individuell vurdering av banklån

Tilbudene som annonseres i bankens reklamer og på nettsidene deres gjelder nødvendigvis ikke for alle. De vil vurdere deg som låntaker før de beslutter de endelige betingelsene de vil gi deg. Det gjelder selvfølgelig når det er snakk om lånebeløpets størrelse. De må selvfølgelig føle seg trygge på at du kan betale tilbake.

Men også renten og nedbetalingstiden er knyttet til deg som person. Selv på boliglån hvor banken utad tilbyr en fast rentesats til nye kunder, viser det seg at den kan forhandles på individuelt grunnlag.

Hvor lang nedbetalingstid de vil gi deg, har betydning for hvor mye du skal betale på det hver måned.

Forskjell på banklån med og uten sikkerhet

Vi snakker helt generelt om banklån til bolig og forbrukslån. Det en stor vesensforskjell i hvordan de innvirker på lånebetingelsene.

Boliglånene har en sikkerhet tilvarende 60 % av verdien av boligen din. Dette er derfor normalt trygge penger for banken. Betaler du ikke, vil de bare kreve at du selger boligen. Vil du ikke, kan de iverksette tvangssalg.

Derfor kan de gi deg den gunstigste renten og lang nedbetalingstid. De vil også kunne være fleksible hvis du får problemer med betalingen.

Ved å gi et forbrukslån tar banken en mye større sjanse. Hva gjør de hvis du ikke kan betale det? De tar risikoen på at du er i stand til å opprettholde betalingen. Men du kan miste jobben, bli syk eller rett og slett falle fra. Denne tapsrisikoen kompenseres med høyere rente og kortere betalingstid.

Beløp

Myndighetene har i boliglånforskriften angitt at långivere ikke bør gis en samlet kreditt som overstiger 5 ganger lånsøkerens brutto årsinntekt. Tilsvarende er angitt i et rundskriv til leverandører av forbrukslån. Dette vil bli gjentatt i et nytt forskrift forventes å tre i kraft snart.

Forskriftene er utstedt med det formål å bremse boligprisene og gjeldsveksten i norske husholdninger.

I rene tall betyr det altså at hvis du har 500 000 kroner i året i inntekt, skal du ikke innvilges mer enn 2,5 millioner i totale lån. Det vil skape begrensninger i forhold til å søke boliglån dersom du har gjeld fra før.

I de samme forskriftene har imidlertid bankene anledning til å gjøre unntak for en nærmere angitt del av lånesøkerne. Det er derfor mulig å få høyere lån. Et sterkt argument du kan bruke er dersom du tjener spesielt godt. Jo høyere inntekt, jo bedre betjeningsevne anses du å ha, selv med forholdsvis høy gjeldsgrad.

Det er også gjort unntak for refinansering av allerede eksisterende gjeld

For forbrukslån ligger den øvre grensen normalt på 500 000 kroner. Et unntak er Bank Norwegian som tilbyr 600 000 kroner.

Renter

Renter er vel det viktigste punktet. Det er det du faktisk betaler for lånet. Det opereres med nominell rente og effektiv rente. Det siste inkluderer gebyrene du betaler, og gir derfor det beste bildet av lånets kostnader.

Når det kommer til bolig, er det små marginer mellom rentene bankene tilbyr. Men ettersom det er høye beløp, vil selv et tiendels prosentpoeng utgjøre stor forskjell. Her kan du se en oversikt over bankenes renter på boliglån.

Bankene kan også ha spesielle tilbud til unge førstegangskjøpere av bolig. De vil jo gjerne sikre seg lange kundeforhold.

Ellers bør en være oppmerksom på at markedsrenten endrer seg hele tiden. Vil en annen bank gi deg bedre rente hvis du flytter det til dem? Du bør hele tiden være på hugget. Det anbefales å reforhandle boliglånet ditt én gang hvert år.

Den beste renten på forbrukslån kan være vanskelig å finne. Du kan se en oversikt over renter på forbrukslån her.

Som det framkommer av denne er det et stort spenn i rentene de tilbyr. Det kommer av at på grunn av manglende sikkerhet vil banken foreta en mer inngående vurdering av deg som betaler. God lønn og god betalingshistorikk vil normalt kunne gi deg lavere rente. Kan du stille med en medlåntaker, er det også noe som øke kredittscoren.

Det er også vanlig at ulike långivere vurderer deg forskjellig. Derfor bør du sende flere lånesøknader for å innhente det beste tilbudet. Det finnes spesialiserte låneagenter som kan gjøre jobben kostnadsfritt for deg ved å sende søknaden til flere banker samtidig.

Betalingstid

Hvor lang tid du får på å betale lånet er også viktig for deg som låner. Men du må selvfølgelig tenke på at jo lenger tid du betaler på, desto mer vil det koste deg totalt. Så kort tid som det er mulig for deg å betale ned lånet på, er det beste. Har du flere lån, bør du alltid prioritere det dyreste lånet, altså det med den høyeste renten, så langt det er mulig.

Boliglån med pant i bolig gis gjerne i opptil 30 år, men det er også mulig å få det over lenger tid.

Det er også spesielle typer lån med pant i bolig som gis avdragsfritt. Det betyr at du kun betaler renter, men også at lånet aldri blir nedbetalt. Det vanlige er da at hele lånet forfaller til betaling når låntakeren dør eller flytter på pleiehjem. Dette kan gå under betegnelser som boligkreditt, fleksi-lån eller seniorlån.

For forbrukslån er det gitt en begrensning i rundskrivet på maksimalt fem år. Et unntak er lån til refinansiering av eksisterende gjeld.

Fleksibilitet

Fleksibilitet er viktig dersom det skulle oppstå problemer underveis i nedbetalingstiden. Fleksibilitet vises ved at långiver kan tilby avdragsfrihet eller betalingsutsettelse. Du kan spørre långiver direkte om dette, eller lese nærmere under lånevilkårene.

For et boliglån vil det normalt være kurant å gi avdragsutsettelse en periode, selv om det ikke skulle stå noe spesielt om det i vilkårene. Det forringer normalt ikke bankens sikkerhet. En fullstendig betalingsutsettelse kan være litt mer komplisert, ettersom det vil øke lånets saldo.

For ulike typer forbrukslån, kan det være spesifisert et visst antall avdragsfrie eller betalingsfrie måneder du kan ta ut i året. Det er med tanke på måneder med mange ekstra kostnader som desember eller ferier. Av og til vil det beregnes et ekstra gebyr for behandlingen med å innvilge det.

Uansett vil fleksibiliteten koste deg penger i form av økte rentekostnader dersom du benytter deg av det.

Avslutningsvis

Vi foreslår du analyser lånebehovet ditt og betalingsevnen før du begynner å lete etter lån. Hvis behovet er noe som kan utsettes, kan du prøve å spare opp litt av kapitalen først.

Med betalingsevne tenker vi på hvor mye du kan betale hver måned. Her kommer momentet om hvor lang løpetid du kan innvilges inn.

Deretter er det å luke ut lånene med de beste betingelsene som samtidig oppfyller dine behov. Her kan det som nevnt lønne seg å sende flere søknader og velge ut det beste tilbudet du får i retur.