Tilbake til nyheter

Vanskelig å låne penger

fa

Flere kan føle at det er strenge krav man må oppfylle for å få lån som privatperson. Skal man motta for eksempel forbrukslån i dag må man vise til en fast inntekt som står i forhold til lånestørrelsen, og man kan helle ikke ha hatt tidligere ubetalte krav som har havnet til inkasso og gjort at man har fått en betalingsanmerkning. Etter finanskrisen i 2008 har også flere utlånere strammet inn på kravene, og det har vært vanskeligere å få godkjent en lånesøknad. Men det er ikke bare privatpersoner som har slitt med å få oppfylt lånebehovene sine. Innen bedriftsmarkedet, og spesielt for små og mellomstore bedrifter (SMB-markedet), er det vanskelig å få lån. Flere politikere prøver nå å sette fokus på hvor vanskelig det kan være for mindre bedrifter å låne penger fra banker, og argumenterer for at man unødvendig taper arbeidsplasser.

Ønsker å redusere kravet til kapital

Ett av forslagene til som er utarbeidet av Østfold Høyre og som nå har gått til behandling på landsmøtet for debatt, heter «SMB-rabatt må innføres i Norge». Det viktigste punktet her er at man ønsker å redusere kravet til kapital som bankene stiller for å gi lån til mindre og mellomstore bedrifter. Forslaget, om det går gjennom, vil effektivt redusere kapitalkravet med 24 prosent. En slik rabatt for mindre bedrifter er heller ingen ukonvensjonell plan, da flere andre land i Europa allerede har innarbeidet en slik ordning.

Ved å frigjøre mer kapital til trengende bedrifter muligjør det at de kan forhandle frem kontrakter og inngå avtaler de ellers ikke kunne gjort uten lån fra banken. Og flere og større kontrakter og avtaler for SMB-bedrifter vil gjøre at nye arbeidsplasser kan bli skapt. Om forslaget får gjennomslag vil tiden vise, men det begynner å bli et omdiskutert tema som nok vil være på dagsorden i de fremkommende månedene. I en tid hvor Norges økonomi sliter, spesielt innen oljebransjen, blir det enda mer viktig å legge ting til rette for vekst for små og mellomstore bedrifter.