Tilbake til nyheter

Viktig å vite før budrunden

sssssssssss

Når man er på jakt etter bolig er det sannsynlig at man må gjennom opp til flere budrunder. Disse budrundene kan utarte seg veldig forskjellig, men uansett er det noen ting man må ha forståelsen av. Termer som blir brukt i forbindelse med budrunder blir gjerne brukt på en slik måte at man antar at alle vet hva de betyr. Det er slett ingen selvfølge, og en del av termene kan være litt vanskelige å forstå. Vi prøver å komme med en liten oppklaring av noen av dem.

Budjournal

En budjournal er en slags oversikt eiendomsmegleren skaper over alle budene som legges inn. Her skrives diverse informasjon om budet ned: hvem det er, hva budet er på, når det ble lagt inn, eventuelle forbehold osv. Det er bare selger og kjøper som får se journalen i sin helhet, de andre som har lagt inn bud får se en anonymisert versjon.

Akseptfrist

Akseptfrist er den fristen den personen som legger inn budet setter for at selgeren skal takke ja (eller nei) til budet de legger inn.  Akseptfristen skal føres inn i budjournalen. Hvis selgeren sier ja etter fristen har gått ut, fører dette ikke lenger automatisk til en avtale, slik det ellers ville gjort. Da er ikke personen som legger inn budet bundet av sitt bud. Akseptfristen må settes etter klokken 12 første virkedag etter siste oppsatte visning.

Finansiering

En ting som man kanskje ikke tenker på etter å ha lagt inn bud flere steder, er at budet du legger inn faktisk er bindene. Det betyr at man som eventuell kjøper må ha finansieringen i orden, altså må man vite hvordan man skal klare å betale for boligen man byr på. Eiendomsmeglere pleier i budprosessen å be om en finansieringsplan fra de eventuelle kjøperne, slik at de kan sjekke at de som byr har styring på økonomien sin.

Forbehold

Forbehold beskriver hva som skal til for at et bud skal være bindene. Disse forbeholdene er det de som byr som selv lister opp, og så er det opp til selgeren om han eller hun vil godta disse forbeholdene. Forbehold kan være alt fra at man ønsker å ta over boligen på en annen dato, til at man ønsker å overta oppvaskmaskinen.