Avslag på lånesøknad – hva nå?

Avslag på lånesøknadHar du søkt lån og fått avslag på lånesøknaden, skal du ikke fortvile. Sett deg ned, analyser situasjonen og still deg selv noen spørsmål:

  • Hvorfor fikk jeg avslag?
  • Er det noe jeg kan gjøre for å endre det som var årsaken til avslaget?
  • Har jeg andre muligheter?
  • Trenger jeg egentlig det lånet nå?

Vi vil gi deg ytterligere punkter med på veien som du kan bruke for å få forståelse for långivers vurdering og hvordan du skal forholde deg til den.

Avslagsgrunner ved søknad om lån

Bankens behandling av en lånesøknad kalles gjerne en kredittvurdering, hvor ulike faktorer tillegges betydning. Vi har tidligere skrevet en omfattende artikkel om hvorvidt det er mulig å få lån uten kredittsjekk.

Les gjerne den for mer informasjon, men som et utgangspunkt vil du alltid kredittsjekkes – enten du låner penger direkte, eller kjøper noe på nedbetaling.

Noen grunner er klarere enn andre og fører alene til blankt avslag.

Alder

Et av disse er lånsøkerens alder. Loven stiller et krav om at må være myndig, altså fylt 18 år, før du har lov til oppta gjeld. Det er likeledes forbudt for en kredittinstitusjon eller andre å gi deg lån eller kreditt.

Ettersom unge låntakere statistisk sett er ustabile eller overrepresentert blant dårlige betalere, stilles det ofte krav fra långiver om en høyere aldersgrense, som 21 eller 23 år, før de vurderer søknaden din. Og selv om det ikke er uttrykt i de generelle betingelsene deres, kan det likevel være grunnen til at de gir deg avslag.

Når de gjelder forbrukslån, altså uten sikkerhet, vil det også ofte være en øvre grense. Det er så enkelt at når en person nærmer seg slutten av livsløpet, blir kreditor bekymret for om han skal rekke å betale tilbake lånet hvis det innvilges.

Du må bo i Norge

Dernest vil långiver være trygg på at du har tenkt å bli værende i landet. Det er mye vanskeligere å kreve inn lån som er misligholdt hvis du slår deg ned i et annet land.

Er du norsk statsborger, er det normalt ikke et problem. Ellers er det vanlig å kreve at du må minimum ha bodd tre år i Norge, før det er aktuelt å gi deg kreditt.

Har du betalingsanmerkning?

Den tredje årsaken som alene automatisk vil gi avslag, uten hensyn til den økonomiske situasjon for øvrig, er at du har en betalingsanmerkning.

Betalingsanmerkninger får du når du har unnlatt å betale en regning, og den har gått til inkasso eller tvangsinndrivelse. Den noteres i et register långiver får tilgang på når du søker lån hos dem.

Det spiller ingen rolle om det aktuelle beløpet du ikke har betalt er lite eller stort. For långiver er det normalt en så sterkt indikasjon på at du er en dårlig betaler, at du vil bli nektet lån stort sett overalt.

Hvor mye tjener du?

At inntekten har en betydning for om noen vil gi deg lån, er opplagt. Hvordan skal du kunne betale tilbake ellers?

Inntektsopplysningene som legges til grunn er det som kommer fram av skattemeldingen for siste tilgjengelige inntektsår. Tjener du mer i dag, må du dokumentere det særskilt.

De vil også legge vekt på om inntektssituasjonen er stabil. Går det litt i berg-og-dalebane, vil de nok helst legge bunnpunktene til grunn. Det er heller ikke gitt at de vil basere betjeningen din på konstant overtidsarbeid eller ekstrajobbing.

Den øvrige gjeldssituasjonen

Selv om du har god inntekt, er det altså grenser for hvor mye gjeld du kan betjene.

Og da regnes det med ikke bare bolig- og forbrukslån, men også saldo på kredittkort, skatterestanser og andre ting som du faktisk må betale på.

Du er selv pliktig til å opplyse om slike forpliktelser når du søker, og hvor mye du betjener dem med. De vil også fremkommer av foregående års likningstall eller være notert i Gjeldsregisteret som snart vil tre i kraft.

Overtrekk på lønnskontoen

Din faste bank vil også merke seg hvordan du håndterer din økonomi til hverdags. Hvis du har en lønnskonto som blir jevnlig overtrukket, kan de tolke det som du ikke har styr på økonomien. Da kan du få et avslag på et låneopptak hos dem uansett om du ellers har rent økonomisk rulleblad.

Men her er det litt ulik praksis i de forskjellige bankene. Bevegelsene på lønnskontoen din er for øvrig ikke tilgjengelige for noen andre, så det vil ikke kunne bli tillagt vekt hvis du kontakter en annen låneinstitusjon.

Andre momenter i kredittvurderingen

Det er også noen statistiske variabler son kommer inn i en kredittvurdering.

Hyppig flytting er for eksempel noe som gir minuspoeng.

Det er også noen grupper som utmerker seg som dårligere betalere enn andre. Som nevnt er det en differensiering på aldersgrupper. Det er også forskjell på landsdelene. Noen steder i riket er de bare mer påpasselige med å gjøre opp for seg, enn andre steder.

Disse faktorene vil nok ikke være avslagsgrunn i seg selv, men kan være det avgjørende som får tyngden på vektskålen til å tippe i din favør eller disfavør. Det kan også ellers påvirke renten du blir tilbudt.

Hva gjør du når du har fått avslag?

Du kan selvfølgelig sende flere lånesøknader, men låneinstitusjonene bruker stort sett de samme metodene for kredittvurdering. Har du fått avslag et sted, er det stor sannsynlighet for at du får det samme et annet sted.

Det vil være mer fruktbart å prøve å endre dine forutsetninger for å få lån.

Hvis du er ung eller ikke har bodd lenge nok i landet er det for så vidt ikke annet å gjøre enn å vente.

Få vekk betalingsanmerkningene

Men er det en betalingsanmerkning som har gjort utslaget, er det bare en løsning. Den må bort før du sender ny lånesøknad. Det betyr normalt at den må betales. Er det et overkommelig beløp, bør du gjøre det så fort som mulig. Kanskje noen i familien kan hjelpe deg?

Hvis du faktisk ikke kan betale det, betyr det også at du ikke har betjeningsevne for nye lån og uansett ville fått avslag. I slike tilfeller bør du tenke gjeldsforhandlinger og søke hjelp om dette hos for eksempel en gjeldsrådgiver i Nav eller kommunen.

Hvis du er uenig i kravet, må du melde dette til det inkassobyrået som har saken og sende en kopi til kredittopplysningsforetakene som har registrert anmerkningen. Omstridte krav skal etter loven ikke sendes til inkasso eller føre til betalingsanmerkning.

Men foreligger det et gjeldsbrev eller en uteblivelsesdom i forliksrådet, er det du som i så fall må gå til rettslige skritt for å få gjennomslag. Bestridelsen bør derfor helst skje umiddelbart når du får inkassokravet.

Kan inntektene økes?

Det er ikke alltid lett å øke inntekten hvis du allerede er i jobb, men du kan jobbe for lønnsøkning i den jobben du har eller søke andre jobber med større inntektspotensial.

Du bør også se til at du har alle stønader du eventuelt måtte ha krav på. Det kan være barnebidrag, bostøtte eller tilleggspensjoner som krever en aktivitet i form av en søknad fra deg for å bli realisert. Sjekk ut Navs hjemmeside om det kunne være noe du kan ha krav på.

En annen måte er å få en medsøker på lånet. Hvis det formålet er noe som også kommer ektefelle og samboer til gode, kan dere sende en felles søknad og få begges inntekt lagt til grunn.

Hva med gjelden?

Har du gjeld fra før, er det til ditt eget beste at noen stanser deg fra å pådra deg ytterligere forpliktelser. Du bør konsentrere deg om å ordne opp i det du har.

Et unntak er hvis du ønsker et lån til å refinansiere gjeld du allerede har. Det vil ikke øke gjeldsbelastningen din, og som regel vil du spare betydelig på renter og gebyrer ved en samling av flere gjeldsposter.

Det er långivere som har spesialisert seg på slike refinansieringer, med og uten sikkerhet. I slike tilfeller er det også mulig å se bort fra betalingsanmerkninger.

Trenger du pengene?

Det er også et betimelig spørsmål. Noen lån blir søkt rett og slett på impuls. Som oftest er det behov som kan vente. Er det forbruksgjenstander du ønsker deg, kan du vurdere å kjøpe brukt. Hvis det gjelder en ferie bør du vurdere rimeligere alternativer.

Dersom det er presserende behov du ikke klarer å dekke, som en restanse på strømregningen eller hvitevarer som går i stykker, er det mulig å søke Nav Sosial om hjelp. Der kan du også få økonomisk rådgivning hvis du ber om det.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden