Tilbake til nyheter

Gir man forbrukslån til bedrifter?

Driver du for deg selv og plutselig mangler penger? Eller mangler du det du trenger for å komme i gang? Forbrukslån for bedrifter, altså lån uten sikkerhet, er ikke et produkt som i utgangspunktet markedsføres av banker eller andre. Det er ikke dermed sagt at du er uten muligheter.

Bankene har et bredt spekter av lånetilbud til bedrifter, og det lønner seg å ha full oversikt over alle for å finne det som er best tilpasset deg. Likeledes kan en privatperson ta opp et forbrukslån han setter inn i driften av firmaet sitt. Men her kan det være noen faresignaler du bør passe deg for. Vi kommer til det lenger ned.

Det er ikke alltid investorene står i kø. Kan det være et alternativ å ta opp forbrukslån for å skaffe kapital?

Hva er egentlig forskjellen på bedriftslån og privatlån?

For banken er den vesentligste forskjellen hvem som skal betale lånet. Har du et enkeltmannsforetak er det imidlertid deg uansett. Du er personlig ansvarlig for all gjeld du tar opp i firmaets navn.

Med et aksjeselskap stiller det seg annerledes. Et aksjeselskap er ansvarlig med aksjekapitalen og eventuelle andre midler som finnes i selskapet. Ved en eventuell konkurs vil eierne gå fri for gjelden som ikke blir dekket under oppgjøret.

Men det vet selvfølgelig bankene godt. Derfor gir de kun lån hvor de ser dette ikke er en risiko. Svært ofte må eiere eller investorer garantere personlig for lån gitt til selskapet.

For deg vil et bedriftslån være en lånt kapital du setter inn i firmaets løpende drift eller til investeringer, og at dette fremkommer både regnskapsmessig og skattemessig.

Hva trenger bedriften din lån til?

Behovet for kapital er utømmelig i de fleste bransjer.

I etableringsfasen kan det være mange investeringer. Du slipper mye av dette hvis det er snakk om selvstendig konsulentvirksomhet, men ellers er det investeringer av utsyr i forbindelse med oppstart, leie av lokaler, eventuelt aksjekapital dersom du ønsker aksjeselskap.

I den løpende driften er det snakk om varekostnader og lønninger. Det er forhåpentlig noe du vil få igjen fortjeneste for. Men det kan være akutte likviditetsproblemer som gjør at du må ha et kortsiktig lån.

Skulle du ha få restskatt, er det ofte noe som må en øyeblikkelig løsning. Den burde du selvsagt ha forutsett i samarbeid med regnskapsføreren din, men for en bedrift i vekst skjer det ofte noe på mange fronter samtidig som krever din oppmerksomhet.

Og når det allerede er skjedd, må det finnes en løsning. Skatteoppkreveren har ingen hemninger med å gå til utpanting eller enn dog begjære konkurs hvis staten ikke får pengene sine. Noen ganger kan løsningen være å ta opp et lån til dekning av dette.

Finnes det rene forbrukslån for bedrifter?

Hvis vi tenker på tilsvarende forbrukslån som for private, er nok dette begrenset. Et lån uten sikkerhet kan man i utgangspunktet bruke til hva man vil. Skal det være «til bedrifter», ligger det jo en begrensning i dette. Hvordan kan for eksempel banken være sikker på at bedriftens eier ikke ombestemmer seg når han har fått lånet, og i stedet bruker det på en verdensomseiling mens han lar bedriften sin seile i sin egen sjø?

For øyeblikket ser vi kun en aktør som tilbyr et produkt i denne retningen. Svea Finans påstår at de gir lån til bedrifter det andre banker sier nei. Du må likevel ganske sikkert påregne å få bedriften din endevendt for å oppspore verdier som eventuelt kan brukes som sikkerhet, etter at du har søkt.

Hvilke andre muligheter for å få inn kapital til bedriften din?

Her har Norsk Kreditt skrevet en ganske utfyllende artikkel om måter du kan finne finansiering på. Herunder kan du vurdere:

  • Nedbetalingslån
  • Kassekreditt
  • Bankgaranti
  • Leasing
  • Factoring
  • Bankgaranti
  • Innovasjon Norge
  • Private investorer
  • Crowdunding

Les hele artikkelen om bedriftslån her.

Hva med privat forbrukslån til bruk i bedriften?

Som privatperson kan du ta opp de lånene du ønsker og som du anses kredittverdig nok til å få. Det gjelder både lån med sikkerhet i eiendom og rene forbrukslån.

Før du overveier dette, anbefaler vi imidlertid at du går gjennom alle de nevnte alternativene nevnt over, og som er nærmere beskrevet i vår artikkel om bedriftslån. Da får du også en vurdering fra utenforstående av forretningsideen din, kapitalbehovet og tilbakebetalingsevnen.

Hvis banken ikke har tro på idéen din, bør du også ta en ekstra runde med deg selv på det.

Det er imidlertid en del som tar opp forbrukslån, bruker opp til kredittgrensene i kredittkortene og tar opp private lån fra familie og venner og skyter det inn i driften. Det kan være et forretningskonsept de virkelig har tro på, men det kan også være desperate forsøk på holde et synkende skip flytende et par måneder til.

Hvis det siste er tilfellet, bør du stoppe umiddelbart. Det er dessverre også mange lovende idéer som ikke viser seg å innfri forventningene. Vi leser helst om suksesshistorier, men det er ingen som skriver om alle forsøkene som faller døde om på marken. Det medfører personlig fallitt for de som står bak. Gjeld pådratt i næringsvirksomhet er også i regelen utelatt ved saknader om gjeldsordning.

Men for all del. Vi skal ikke være de som dreper idéene og engasjementet ditt. Vårt råd er kun at du bør tenke deg godt om før du tar opp lån på de ovenfor nevnte premissene.