Slik forhandler du med banken

Forhandlinger med banken bør skje jevnlig og rutinemessig. Vi vil her fortelle deg når og hvordan.

Bankene har ikke faste priser slik som det er på supermarkedene. Det du betaler for dine lån er resultatet av en avtale mellom deg og banken, og den kan (og bør) reforhandles med jevne mellomrom. Nå er det ikke tradisjon for nordmenn å prute, kanskje bortsett fra når de er på markeder i utlandet. Likevel oppga så mange som 21 % av bankkundene i en undersøkelse fra 2015 at de hadde fått nedsatt boliglånsrenten etter henvendelse i banken. Andre undersøkelser viser at renta på nye lån alltid ligger i gjennomsnitt lavere enn renta på eksisterende lån.

Det er derfor ingen grunn til at akkurat du skal være beskjeden. Særlig på et boliglån i millionstørrelse er det betydelige årlige summer å spare på hvert tiendels prosentpoeng du kan redusere renta med.

I denne artikkelen vil vi gi deg nøkkelen til hvordan du forhandler med banken. Fokuset er på boliglån hvor det er mest å hente, men som totalkunde kan du også ta opp andre betingelser. En annen forhandlingssituasjon er hvis du har betalingsproblemer. Her er hensikten med forhandlingene å få lempelser i betalingen og unngå tvangsinndrivelse.

Hvorfor skal banken gi deg lavere rente?

Bank-Norge går så det suser. Tallene på mislighold av lån er lave. De har kuttet betydelige administrasjonskostnader ved omlegging av driften fra filialer til Internett. Kapitaltilgangen deres er god. Differansen mellom utlånsrenten til bankene og det de låner ut for, har ikke forandret seg nevneverdig. De har med andre ord en del å gå på hvis de ønsker å beholde deg som kunde.

Men det er ditt utspill. Du må derfor forberede deg godt. Omregnet i arbeidstimer vil du kunne regne med en god timelønn for dette bryderiet. Under følger en punktliste du kan bruke som utgangspunkt for din egen argumentasjonsrekke, i den grad den passer for deg.

 • Sjekk alltid alternativene. Hvilken rente tilbyr andre banker? Send ut forespørsler. En hvilken som helst leverandør må skjerpe seg når konkurrenten leverer billigere.
 • Er du medlem i noen organisasjoner som tilbyr egne bankavtaler de har fremforhandlet for medlemmene? Det gjelder blant annet fagorganisasjoner som Akademikerne, NITO og YS. Legg det gjerne på bordet under forhandlingene.
 • Har du høy lønn er du en attraktiv bankkunde. Ikke glem å poengter det.
 • Sikkerheten for lånet er svært viktig for banken. Det er i mange tilfeller det de legger mest vekt på ved rentefastsettelsen. Har du nedbetalt en del på lånet, eller har det vært en generell verdistigning siden du tok opp lånet, vil bankens trygghet for at de får tilbake pengene sine etter et salg være forbedret.
 • Sikt lavere enn den veiledende renta de oppgir på nettsidene sine og på oversikter som for eksempel Finansportalen. Til gode kunder kan de gå under denne.
 • Hold deg oppdatert. Selv om du fikk god rente ved inngåelsen av lånet, eller senere har fremforhandlet den, forandrer det seg hele tiden. Fordelen kan forsvinne ved justeringer i løpet av noen måneder eller år. Prosessen bør altså gjentas med jevne mellomrom, helst årlig.
 • Hvordan er det lokale boligmarkedet? Hvis prisene er stabile eller økende er det gode forhandlingskort. Bankene blir imidlertid bekymret hvis det er fallende priser og lav boligomsetning. Enda verre er det hvis innbyggertallet synker.
 • Høye lån kan være grunnlag for lav rente. Prinsippet om kvantumsrabbat for store kjøp gjelder også for finansnæringen.
 • Hvor gammel er du? Dette er nemlig ungdommens marked. Alle bankkjeder ønsker å kapre unge kunder. Det avspeiler seg blant annet i tilbudet om gunstige førstegangslån. Omsett din forventede gjenstående livskapital i økonomiske gevinst.
 • Ikke forveksle lojalitet med latskap. Du har ingen forpliktelser overfor banken din om å bli værende. Hvis et produkt er bedre enn et annet, velger du det. Det er ingen prinsipiell forskjell på det om det er banktjenester eller vaskemidler. Les mer her om hvordan du bytter bank.
 • At du har dårlig råd er dessverre ikke et forhandingsmoment som taler for at du skal ha bedre rente. Tvert imot vil banken bli bekymret for utlånet sitt. Risikoen for tap gir som regel høyere rente

Forhandlingsmøte med banken

Du kan sende din henvendelse om å få lavere rente skriftlig per brev, epost eller chat. Du kan også ringe dem. Husk å fremføre alle argumentene. Hvis du er komfortabel med det, kan du også be om et personlig møte for å fremme dine synspunkter. I så fall er det noen kutymer for forhandlingsteknikk du bør ha i mente.

Forberedelsene er det grunnleggende. Du bør ha klart for deg hvorfor banken bør gi deg bedre betingelser, og ha disse grunnene nedskrevet på forhånd slik at du ikke glemmer dem. Ikke godta et blankt nei i første omgang, men sørg for å ha nevnt alle argumentene dine før du går fra møtet.

Husk den gode tonen

En god tone er essensiell. Dette er ikke en ekteskapelig krangel. Selv om de er avvisende må du beholde roen og vennligheten.

Vær nøye med at alt du sier er korrekt. Hvis det viser seg at det ikke stemmer, vil det svekke troverdigheten din også når det gjelder andre opplysninger du kommer med.

At du har vært i kontakt med andre banker, kan godt nevnes. Bare ikke fremstill det som en trussel eller ultimatum. De skjønner godt hva du mener.

Forhandlinger med banken ved betalingsproblemer

Hvis du får problemer med å dekke lånene dine, er utgangspunktet annerledes. Avhengig av sikkerheten kan du bli en høyrisikokunde for banken. Det er ikke et argument for lavere rente.

Uansett må du ta kontakt med banken og prøve å få til en løsning så fort som mulig, før forsinkelsesrenter og inkassoomkostninger gjør det enda vanskeligere.

Målet med forhandlingene vil da være lettelser som avdragsutsettelse (bare betale renter), eller betalingsutsettelse. Det siste fører til at lånet vokser for hver måned som går.

For at banken skal se på dette, må du dokumentere betalingsproblemene. Reell inntektsnedgang kan dokumenteres med lønnsslipper eller vedtak fra Nav hvis det er arbeidsledighet eller sykdom. Har du frivillig sluttet i jobben eller gått ned i stillingsprosent, vil de ha problemer med å akseptere det. Långiver forutsetter at du gjør det du kan for å opprettholde en inntekt tilstrekkelig til å betjene gjelden du har pådratt deg.

Utgifter må også dokumenteres. Levekostnader for deg, din familie og ditt forsørgeransvar er godkjent. Bruk SIFOs veiledende satser. Andre boutgifter og nødvendige transportkostnader kan også oppføres. At du betaler på annen gjeld framfor boliglånet, vil de imidlertid ikke godta. Husk at de har muligheten til å få dekket inn lånet sitt ved å tvangsselge boligen din. Dersom du har et utleggstrekk fra Namsmannen, vil denne imidlertid godkjenne rentekostnader på boliglån. Ta kontakt og få trekket justert hvis du er i tvil om det er tatt med i beregningene.

Et personlig møte med banken har enda større effekt når du forhandler i forbindelse med betalingsproblemer, enn det har for å få bedre rentebetingelser. Det er mennesker på den andre siden av forhandlingsbordet. Får de forståelse for de problemene som ligger til grunn, vil de ofte være villige til å gi deg en ny sjanse. Ellers gjelder de generelle reglene for forhandlingsteknikk. Dine synspunkter må legges fram på en god og saklig måte. Ikke utbroder personlige tragedier, men gjennomgå de forhold som har ført til betalingsproblemene. Vær heller ikke fremmed for å innrømme feil du har gjort. Det gir inntrykk av at du forstår sakens alvor og antakelig ikke vil gjøre det samme en gang til.

Forhandlinger ved midlertidige betalingsproblemer

Et vesentlig poeng ved forhandlingene er om problemene din er varige eller av forbigående art. Banken kan ofte gi deg en renteutsettelse, endog betalingsfrihet en kort periode, hvis du kan angi et tidspunkt for når du kan gå tilbake til normal betalingsplan. Det kan være at du trenger noen måneder på jobbsøking eller at du kan påregne å være rehabilitert etter en sykdom eller skade.

Hvis du ikke melder fra i tide, kan det hende at du har fått noen måneders etterslep. På et stort boliglån kan det fort bli 20 000– 30 000 kroner. Har du først betalingsproblemer, blir det håpløst å betale dette sammen med nye ordinære avdrag. Du skal være klar over at banken har anledning til å bake dette inn i selve lånet, hvis de har lyst. På bankspråket heter det å legge restansen til hovedstolen. Det er vel å merke hvis summen ikke overstiger det opprinnelige lånebeløpet. I så fall blir det problemer med pantesikkerheten og eventuelle etterstående panthavere.

> Les mer om refinansiering

Forhandlinger ved varige betalingsproblemer

Hvis din inntektsnedgang og betalingsproblemer er av vedvarende karakter, vil du heller ikke få noen varig løsning med banken. De vil forvente at du selger boligen og gjør opp lånet du har fått fra dem. I så fall er ditt mål og gjøre det så billig som mulig.  Få en avtale med dem om at du får selge den i ro og mak for best mulig pris. De vil jo få pengene sine, og kanskje du sitter igjen med en egenkapital tilstrekkelig til å få lån til en rimeligere bolig.

Vår oppmerksom på at du kan beholde en rimelig bolig under en gjeldsordning. Les om dette på vår side om betalingsproblemer eller politiets informasjonssider om gjeldsordning.

Forhandlinger etter at lånet er sendt til inkasso

Hvis du ikke responderer på meldinger fra banken, vil de si opp lånet ditt og overføre det til et inkassobyrå eller sin egen inkassoavdeling. At lånet sies opp betyr at hele lånet forfaller til betaling, ikke bare de avdragene du ikke har betalt. Inkassobyråets primære oppgave er å forberede tvangssalg av boligen.

Så lenge lånet er på inkasso vil du bli belastet inkassogebyrer, utgifter til rettslige skritt og morarenter. Det medfører betydelige ekstrautgifter.

Forhandlingstoget er ikke nødvendigvis gått selv om lånet er overført til inkasso. Du kan refinansiere og få lån til tross for betalingsanmerkning. Din dialog må imidlertid føres med inkassobyrået. Målet for forhandlingene er enten å få lånet tilbakeført til ordinære betingelser eller selge boligen frivillig uten at tvangssalg begjæres.

Hvis du ber om lånet tilbakeføres til den vanlige låneavdelingen, vil gjerne det umiddelbare svaret være at du må betale inn det som er påløpt av renter og avdrag, inkludert inkassoomkostningene. Da vi som regel snakker om betydelige beløp, kan det være vanskelig. Med mindre du kan få hjelp fra familie eller kjente, eller du har noe du kan selge. Et alternativ kan være at de tillater deg å betjene lånet på inkasso en tid, og at de kan tilbakeføre det når de ser at du oppfyller. Du kan også som tidligere nevnt prøve på få en del av restansen refinansiert inn i lånet.

Men vær realistisk. Ikke inngå avtaler du bør forstå du ikke har mulighet til å klare. Det vil bare forlenge pinen. Da er det bedre å gå for salg med en gang.

Både banken og inkassobyrået vil foretrekke at du selger selv fremfor at de begjærer tvangssalg. Du vil i alminnelighet kunne få en frist til å ordne det. Det kan innvilges selv om begjæringen er sendt til Tingretten. Begjæringen vil ikke trekkes når den først er sendt, men det er mulig å sette den i bero. Det vil dog være knyttet en utålmodighet til en slik utsettelse. Du bør ikke regne med at den bli forlenget hvis du ikke foretar deg noe.

Et frivillig salg er alltid å anbefale. Hvis mekler opplyser kjøpere om at det er tvangssalg, vil det begrense deres klagerettigheter og dermed påvirke budrunden negativt. Hvis du selv kontakter eiendomsmekler, slipper du betydelige utgifter til behandlingen i Tingretten.

Har du inkassosaker hvor det ikke er pant i bolig, er det flere muligheter for forhandlingsløsninger. Les mer om det i vår artikkel om betalingsproblemer.