Forhandle med kreditorer

Forhandlinger med profesjonelle kreditorer, inkassoselskap og i det hele tatt forhandle om gjeld, kan være utfordrende for menigmann. Vi tenker ikke på den årlige runden du uansett bør ta med banken din for å sikre at du opprettholder de best mulige betingelser på boliglånet.

Men det er den situasjonen som oppstår når du først er kommet bakpå med en eller flere regninger og opplever kreditorer som en gjeng siklende ulver over deg, når som helst klare til å hogge til.

Hvis regningene har blitt overført til inkasso, tvangsinndrivelse er iverksatt eller du har fått en betalingsanmerkning, vil du merke at handlingsrommet ditt for å få til løsninger er sterkt begrenset.

I denne artikkelen vil vi gi deg råd om hvordan du kan forhandle med kreditorene. Vi vil særlig legge vekt på hvordan du kan utnytte verdien i egen bolig til å løse floken.

Vi nevner noen finansinstitusjoner og meklere som har spesialisert seg på slike tilfeller, og andre som eventuelt kan bistå deg ved å skaffe deg en refinansiering samtidig som de vil hjelpe deg med forhandling og nedbetalingsplaner.

Gi aldri opp når du forhandler

Forhandle med kreditorerDen nærmest ufravikelige regelen når du har problemer, er at de ikke forsvinner hvis du ignorerer dem. Det gjør heller ikke kreditorene dine.

Husk at du kan ta kontakt med kreditorene dine på et hvert steg i inndrivelsesprosessen. Det er best på et så tidlig tidspunkt som mulig, men det er som regel aldri for sent.

Noe som karakteriserer svært mange «gjeldsofre», er passivitet. De gir opp i det de ser at de ikke mestrer det første betalingsvarselet. Så ruller snøballen med flere og flere misligholdte lån og regninger, mens de sitter i stua og tvinner tommeltotter eller later som ingenting. Enkelte forteller selv ikke sine nærmeste om disse problemene.

Hvis du er eller har vært en av disse, har du tatt et stort steg dersom du nå leser denne artikkelen. Det finnes løsninger. Det er tungt i starten, men det kommer til å bli så godt når du får orden og system, og ikke minst vil du til syvende og sist forholde deg til én nedbetalingsplan.

Hvor stor er gjelden din?

Det første du eller dere må gjøre, er å få oversikt. Hva er dagens saldo på samtlige lån og fordringer? Alt må på bordet. Det er ikke uvanlig at den som er gjeldsrammet, prøver å unndra visse fordringer. Det kan være at han eller hun skjemmes og vil med dette prøve å redusere inntrykket av total katastrofe, eller at vedkommende mener at akkurat den regningen skal han klare.

Når en slik unndragelse først dukker opp etter at innspill er sendt til kreditorene, vil det svekke tillitten ikke bare til skyldneren selv, men også den som hjelper ham. Uansett må forhandlingsrunden begynne forfra på ny.

Dere lager en god oversikt med utgangspunkt i fakturakrav fra siste måned, eller ved å kontakte hver enkelt kreditor. En vanlig metode er å sende likelydende brev til alle med forespørsel om dagens saldo og status på saken. Hvis du gjør dette på vegne av noen, må du legge ved en fullmakt.

Ved at du nå viser initiativ, vil de fleste kreditorene være villig til å forhandle med deg. Og dersom det har gått lang tid, eller at kreditoren har store marginer på ditt utestående beløp, vil du ha gode kort å spille med.

Du kan se om du klarer å redusere gjelden, dersom du gir dem en prioritert nedbetaling. Dette er bra isolert sett, fordi du får ned den samlede gjelden, men det kan også komme godt med når du legger til alle kreditorenes beløp i håp om å få en refinansiering og «nulle ut» hele gjelden til ett lån.

Bruk friverdien i egen eller andres bolig

Den beste løsningen for deg vil være å få refinansiert all gjelden med et lån med sikkerhet i bolig.

Er det noen år siden du kjøpte bolig, har den sannsynligvis steget betydelig i verdi. Finn ut hvor mye. En eiendomsmekler kan ofte gi en kostnadsfri verdivurdering som godtas av banken.

Deretter lager du en oversikt over boliglån og eventuelle andre som har tatt pant i boligen. 85 % av boligens verdi fratrukket pantelån representerer en friverdi som kan brukes til ytterligere opplåning, i ditt tilfelle til refinansiering.

Har du ikke en slik friverdi, kan det tenkes at et familiemedlem er villig til gi sikkerhet for ditt refinansieringslån i sin bolig. Vedkommende familiemedlem bør i så fall informeres i detalj om problemene, slik at han eller hun vet hva de samtykker til. Det skal også være vanlig prosedyre fra bankens side.

Fordelen med en refinansiering er at du får et nytt friskt lån, og med betingelser långiver mener du er i stand til å klare. Så blir det din oppgave å vise at du er tillitten verdig, og at du ikke på ny lar regningene løpe løpsk.

En vanlig bank vil imidlertid avslå blankt hvis det er tvangsinndrivelse eller du har betalingsanmerkning. Men det finnes et par unntak, som vi skal se nærmere på. Du kan også lese mer i vår artikkelen om lån med betalingsanmerkning.

Refinansiering med Bank2 eller Gjeldsmegler1

Siden Bank2 ble etablert i 2005, har de spesialisert seg på refinansieringer med pant i bolig. Denne banken er villig til å se bort fra at du har bestillingsanmerkninger eller at det er et pågående tvangssalg av boligen din. Det vesentlige er at du har sikkerhet og betjeningsevne for refinansieringen.

Kontakten med Bank2 etableres ved at du sender en søknad om det aktuelle refinansieringsbeløpet. Banken har lang erfaring i tilsvarende saker, og har en stab med rådgivere som griper fatt i problematikken.

Hvis de innvilger deg et refinansieringslån med grunnlag i sikkerheten og din betalingsevne, overtar de kontakten med kreditorene dine. De sørger for at alle kreditorer får fullt oppgjør og at du strykes fra deres registre. Betalingsanmerkningene vil også slettes etter hvert som fordringene gjøres opp.

Er det begjært tvangssalg av boligen din, vil en underretning om at der er en refinansieringssøknad til behandling hos Bank 2 ha en oppsettende virkning. Der vil si at ytterligere skritt vil avventes inntil behandlingen er ferdig og svar foreligger.

En annen aktør som kan kontaktes er Gjeldsmegler1. De opptrer mer som et mellomledd, og tar ditt refinansieringsønske videre til diverse finansinstitusjoner. De vil også kunne hjelpe deg med å forhandle med kreditorer dersom du ikke ønsker å ta jobben selv.

Gjeldsmegler1 har en såkalt «no cure, no pay»-metode, slik at de kun tar betalt dersom de får ordnet en nedbetalingsplan og eventuelt en refinansieringsavtale.

Å forhandle med kreditorer uten at du kan stille sikkerhet

Det kan hende boligen din er belånt til over pipa, som det heter. Eller at du ikke har sikkerhet å stille, fordi du for eksempel leier bopel.  I det siste tilfellet behøver du for så vidt ikke bekymre deg for å miste noe. I det første må du faktisk vurdere salg. Særlig gjelder det hvis boligen virker ekstravagant ut fra familiens behov.

For å få hjelp til forhandlinger med kreditorene i slike tilfeller, anbefales det å ta kontakt med en kommunal gjeldsrådgiver. Noen steder er denne tjenesten lokalisert i kommuneadministrasjonen, andre steder i Nav. Hvis du er usikker, ta kontakt med din kommune for nærmere informasjon.

Hvis du betraktes om «varig ute av stand» til å betale gjelden din, kan det hende du kvalifiserer til å få en offentlig gjeldsordning. I enkelte tilfeller kan du også beholde egen bolig i en slik gjeldsordning, såfremt den er av beskjeden eller «nøktern» standard. Du kan lese mer om dette på Politiets nettsider.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden