Hvor mye betaler du i avgift til kommunen din?

tusen kroner pengerStatistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført en undersøkelse over hvor mye man må betale i avgifter i de ulike kommunene i Norge i 2016. Funnene avdekker overraskende store forskjeller i hvor mye penger folk må ut med fra kommune til kommune.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Totalt sett har avgiftene man må betale steget over hele landet med 2,5 prosent. Noen steder har stigningen vært mye større. I Kvam kommune i Hordaland for eksempel, har avgiftene steget med hele 68,3 prosent. Gjennomsnittlig betaler norske boligeiere 12 770 kroner i avgift.

Den dyreste kommunen er Høylandet kommune der man må betale 19 951 kroner. Like etter følger Dovre kommune, der innbyggerne må betale 19 518 kroner.

Til sammenligning betaler man i den billigste kommunen, Årdal, bare 6058 kroner. Dette utgjør en svært stor forskjell, som kan virke noe urettferdig. Hvorfor skal det være så store forskjeller i et land der avgifter ellers er rimelig jevnt fordelt?

Mulige årsaker

Det kan være mange ulike årsaker til de store forskjellene mellom kommunene. Undersøkelsen tok for seg avgifter for vann, renovasjon, avløp og feiing.

Flere eksperter peker på at vannavgiftene kan være den største kilden til forskjell. Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, Peter Bratta, uttalte i et intervju i VG at lokale vannverkssjefer mange steder sitter med for mye makt og står i veien for en mer effektiv drift.

I tillegg vil avgifter øke dersom kommunen foretar større utbedringer av vann og avløp. Peter Bratta understreker at folk flest er villig til å betale for rent og sikkert vann, men at man må til bunns i om kommunene driver ulønnsomt.

En annen årsak til store forskjeller kan være at små kommuner, med få innbyggere, rett og slett har færre personer å fordele avgiftene på, slik at det blir mer til hver.

Hva har dette å si?

Spørsmålet er nå om disse forskjellene har noe særlig å si for innbyggerne i de ulike kommunene. For de aller fleste utgjør nok ikke forskjellene i avgifter spesielt mye for privatøkonomien. Likevel er det en stor forskjell på nesten 14 000 kroner mellom de høyeste og laveste avgiftene, noe som helt klart kan spille en rolle.

Dersom man vurderer å flytte til en ny kommune er dette altså noe som er verdt å ha i bakhodet, men samtidig må man huske på at avgiftene ikke er stabile fra år til år. Altså kan en kommune som har lave avgifter i år, blir dyrere å bo i til neste år.

Les mer om: Myter om personlig økonomi

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden