Tilbake til nyheter

Nordmenn bruker mindre på ferie

Sommerferie

Sommersesongen har så vidt kommet i gang nå for alvor, og flere reiseglade nordmenn setter avgårde på ferietur. Men skal man tro på statistikken som Nordea fikk utført på vegne av TNS Gallup så er det både færre som drar på tur, og beløpet de legger igjen er også mindre enn tidligere.

Høydepunktet for pengebruk i ferien ble nådd i 2014. Da ble det brukt hele 24 500 kroner på sommerferien. Det sank til rundt 23 000 kroner i 2015, og prognosen for 2016 er at det beløpet vil synke ytterligere til 20 175 kroner. En solid nedgang siden toppunktet med andre ord, og en prosentvis reduksjon på godt over 15 prosent.

Det er flere grunner til at det tallet har sunket over de siste årene, men det gjenspeiler en innstramming av forbruket for den vanlige nordmann. Det har nok igjen mye med den økonomiske situasjonen å gjøre hvor den store nedgangen i oljeprisen har rammet enkelte sektorer i landet hardt. Det har ført til en økt arbeidsledighet og en reduksjon i boligpriser i enkelt deler av Norge. Det kan igjen ha ført til ringvirkninger i resten av samfunnet også, og det vil være grunn til å tenke seg at flere vil nå være litt mer forsiktig med pengebruken i det som kan være en uforutsigbar økonomisk fremtid.

Flere tar ferien hjemme

Flere velger nå også å ta ferien innenlands i stedet for å reise til utlandet. Ser man på antallet ferierende som skal tilbringe mesteparten av dagene i utlandet er den prosenten kun på 9 prosent. En klar nedgang på 15 prosent som svarte at de skulle være en lengre periode i utlandet i fjor.

45 prosent kommer til å tilbringe ferieukene hjemme, mens det er 42 prosent som skal kombinere ferien i Norge med utlandet. 3 prosent av de som deltok i undersøkelsen var fortsatt usikker på hva de skulle gjøre.