Tilbake til nyheter

Økonomitips til foreldre

penger

Man ser at en del unge sliter økonomisk når de flytter hjemmefra og ikke lenger har støtte fra foreldrene sine. Dette kan kanskje forklares av en manglende forståelse for bruk av penger. Her kan vi som foreldre legge grunnlaget og bygge gode holdninger.

Skal barna få lommepenger?

Et spørsmål som stadig er oppe til debatt er om barna skal få lommepenger, og eventuelt hvor mye de bør få. En lur ting å tenke på her er at man i fremtiden alltid vil måtte jobbe for å få lønn. Dette er en fin lærdom for barn å ha. Man kan gi en liten sum med penger til barna for en oppgave de gjør. Denne oppgaven bør være noe utover det som er forventet at de gjør fra før av. Vanskelighetsgraden av oppgaver kan økes etter hvert, og man bør også tilpasse pengesummen etter alderen til barnet.

Lær barna å spare

Barn bør tidlig lære seg å spare. Oppmuntre barna til å sette seg mål for sparingen sin. På denne måten lærer de seg gleden av å nå sine mål gjennom å spare og bruke pengene sine fornuftig. Et enkelt eksempel på sparing er å ha en sparegris som man putter pengene man tjener på. Denne sparegrisen kan man ha lås på, sånn at det blir lettere å holde seg unna når fristelsen for å bruke pengene blir stor.

Sett grenser

For barn som alltid har fått alt de har ønsket seg, kan overgangen til å måtte begrense seg når de for eksempel flytter ut som studenter bli stor. Da dras man gjerne mellom et ønske om å være økonomisk uavhengig og det å fortsette den samme livsstilen som man hadde før. Derfor gjør man altså ikke barna noen tjeneste ved å la dem få alt de vil ha, heller motsatt.

Bruk av penger

Det å bruke penger på en fornuftig måte er også noe som må læres. Man tenker kanskje ikke over at små, men hyppige beløp, kan bli store i det lange løp. Dersom man for eksempel kjøper mat i kantinen på skolen hver dag i stedet for å ha med seg niste, vil man kunne bruke mye penger, som de fleste nok heller ville brukt på noe annet, hvis de tenkte seg litt om. Her kan det være lurt å lære den unge å sette opp et budsjett, da dette tydeliggjør hvor mye penger man har, og hvor mye penger som forsvinner på det man bruker det på.