Tilbake til nyheter

Slik får du best lånerente

Lavest mulig rente på lånRenten du betaler er selve prisen på lånet. Små rentemarginer på store lån utgjør betydelige årlige kostnader. Det er derfor av stor betydning for din økonomi å velge det låneproduktet som gir deg den laveste renten. Det er nemlig store variasjoner på markedet.

I denne artikkelen vil vi gi deg grunnleggende kunnskap om hva rente er, hva som ligger bak finansieringsselskapenes rentepolitikk og hvordan du kan utnytte dette til å skaffe deg lavest rente.

Hvordan beregnes rente?

I utgangspunktet kan vi bruke vanlig prosentberegning. Det vil si at lånebeløpet deles på hundre og ganges opp med rentesatsen.

Eksempel lån kr 200 000: 100 x 5 % rente = kr 10 000

Rente beregnes pro anno (p.a.), altså årlig. For å få den månedlige rentekostnaden deler du på 12 måneder. I vårt eksempel må du altså ut med 833,33 kroner i måneden.

Nominell og effektiv rente

Nominell rente alene utgjør ikke alle kostnadene på lånet. Bankene beregner også diverse gebyrer for tjenester som å utbetale lånet (etableringsgebyr) og utsending av fakturaer (termingebyr/fakturagebyr).

Alle som tilbyr lån er pålagt å gi informasjon om hvordan disse gebyrene faktisk øker kostnaden på lånet. Det gjør de ved å beregne effektiv rente. Det er alltid den effektive renten du skal se på for å få korrekt informasjon om hvor mye lånet faktisk koster.

Dette er spesielt viktig for forbrukslån og særskilt smålån hvor det kan være stor forskjell mellom nominell og effektiv rente.

For deg som fortsatt er usikker: Dette er forskjellen mellom nominell og effektiv rente

Fast eller flytende rente

Flytende rente er det vanlige. Bankene justerer jevnlig renten du betaler ut fra renten i markedet for øvrig og etter styringsrenten fra Norges Bank.

Det er slik at renten baserer seg på etterspørsel etter låneprodukter. Det brukes også som et politisk styringsinstrument, som er tilfellet med styringsrenten.

Utviklingen i rentenivået er svært vanskelig å forutse. Selv profilerte eksperter bommer gang på gang med forutsigelsene sine på dette området

Det er derfor du alltid skal tenke på om økonomien din tåler et rentehopp på opptil tre prosent. Mange banker har inkludert dette i sin kredittvurdering av deg.

Det tilbys derfor fastrente, eller bundet rente, på boliglån. Renten bindes da til en bestemt rentesats for en begrenset periode. Du kan for eksempel velge fastrente på 3, 5 eller 10 år.

Fordelen med dette er at du vet nøyaktig hva du skal betale i denne perioden, og ikke får noen ubehagelige overraskelser i den retning.

Ulempen er at den faste renten alltid er litt høyere enn den løpende renta som blir tilbudt på samme tid. Den er også høyere jo lenger bindingstid du velger.

Ved bindingstiden utløp vil du normalt få et nytt tilbud basert på bankens aktuelle satser for fastrente og flytende rente.

Slik får du best rente på boliglån

Investering i egen bolig er ofte den største finansielle beslutningen i et livsløp. Især gjelder det den første boligen du kjøper. Det er derfor viktig å komme best mulig ut i denne prosessen.

Det har selvfølgelig betydning for hva du kjøper, hvor høyt lån du må ha og selvfølgelig renten du må betale på det.

Ettersom det er snakk om høye beløp, teller hvert tiendels prosentpoeng.

Har du et boliglån på 2 millioner kroner, utgjør forskjellen mellom 3,0 % og 3,1 % p.a. 2 000 kroner årlig.

Du bør derfor skaffe seg oversikt over markedets generelle rentenivå. Det kan du for eksempel få på vår side med oversikt over boliglån.

Men du bør også se nærmere om de enkelte bankene har spesielle tilbud for unge i etableringsfasen. De er ofte interessert i å knytte til seg langvarige kundeforhold i denne fasen.

Det offentlige har også tilbud om gunstige lån for de som betraktes som vanskeligstilte. Du kan finne informasjon om Startlån på Husbankens eller din hjemkommunes nettsider dersom det er noe som kan være aktuelt for deg.

Det anbefales også å reforhandle boliglånsrenten jevnlig, gjerne en gang i året. Etter hvert som du nedbetaler lånet, blir sikkerheten bedre og bedre. Sjekk ut konkurrerende banker også. Det er ikke noe problem å flytte lånet til en annen bank hvis de vil gi deg bedre rente. Har du bundet renten, kan du derimot ikke be om lavere rente før bindingsperioden er utløpt.

Les mer om hvordan du bør forhandle med banken din her

Slik får du best rente på billån

Et billån er på samme måte som boliglån et lån med sikkerhet. Her ligger sikkerheten, altså pantet, i bilen du kjøper. Det kalles derfor for salgspant.

I motsetning til boligen din vil imidlertid bilen langsomt falle i verdi. Det er også en risiko for at den kan ødelegges. Det kreves derfor en litt høyere rente på billån enn på boliglån, og at bilen fullforsikres.

For å få den beste renten på billån, gjelder det samme som for boliglån. Se vår oversikt over billån for å sammenlikne tjenestene.

Dersom du kjøper en miljøvennlig bil, er det mange steder de har særlige ordninger for det. Det kan du lese mer om her.

Som et alternativ til billån, kan du søke om å få utvidet boliglånet. Det vil gi lavere rente. Men vær oppmerksom på at du betaler totalt mer hvis det skal strekke seg over lang tid, som en løpetid med 25 år. Totalt vil du betale mindre med et billån over fem år selv om renten er høyere. Du bør derfor øke betjeningen av boliglånet tilsvarende det du hadde måttet betale på billånet for at det skal lønne seg totalt.

Du kan også ta opp et forbrukslån (se under) til kjøp av bil. Uten sikkerhet vil det gi høyere rente. Det er mest aktuelt når du kjøper en gammel bil som ikke er egnet til brukes som sikkerhet.

Slik får du best rente på forbrukslån

Her er det ikke snakk om noen vurdering av sikkerhet. Det gjør søknadsprosessen enklere. Men det er også her det er størst forskjell på renten du kan oppnå.

Hvis du ser på vår side med oversikt over forbrukslån vil du se spriket i rentesatsen som tilbys for det enkelte lån. Långivere vil foreta en individuell vurdering av deg før du får et tilbud. Hovedregelen her er jo bedre økonomi du har, jo lavere rente skal du ha. Det legges størst vekt på inntektsnivå og gjeldsgraden du har fra før. Har du en medlåntaker, kan det bidra til å senke renten. Faktorer som hvor du bor i landet og hvor ofte du flytter har også en viss innvirkning.

Ettersom slike vurderinger kan ha forskjellige utfall, bør du søke flere steder for å innhente et tilbud.

Vær også oppmerksom på at høye lån ofte har lavere rente enn smålån. Det er derfor mye penger å spare på et stort lån enn mange smålån. Har du derfor mange små poster du betaler på, kan det lønne seg å samle dem i et enkelt forbrukslån.