Tilbake til nyheter

Sterk oppsving i boligprisene i juni

boligpriser

Mange bekymrer seg over de høye boligprisene i Norge i dag. I følge nye tall fra Eiendom Norge, ser det ikke ut til at det er noen grunn til å slutte å bekymre seg dersom man ønsker å kjøpe bolig. I juni steg nemlig boligprisene nok en gang, og veksten har ikke vært sterkere siden 2009.

Årsaker til økningen

Det er ikke lett å sette fingeren på akkurat hva det er som gjør at boligprisene fortsetter å øke. De siste årene antar man at økningen har skjedd blant annet som en funksjon av inntekstvekst blant befolkningen, økt tilgang på nye boliger og endring i bankrentene. Dette er likevel ingen forklaring på hvorfor boligprisene har økt ekstra mye i juni i år.

En forklaring på denne økningen kan være at det er færre boliger ute til salgs i år, enn det tidligere har vært på samme tid på året. Når det ligger færre boliger ute, vil det si at det er mindre å velge i for eventuelle boligkjøpere, noe som kan føre til større interesse for leilighetene som ligger ute. Når interessen for boligene øker, vil også prisen gå opp.

Veksten er i tillegg noe ulik i ulike steder i landet, og man kan dermed ikke si at en årsak gjelder for hele landet. Man finner blant annet den svakeste utviklingen i Stavanger, mens det er sterkest vekst i Oslo og Østlandet generelt. Dette kan blant annet forklares med en endring i det arbeidsmarkedet i Stavanger.

Endret prognose for 2016

Eiendom Norge, som er bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak, valgte i desember 2015 å gå ut med en prognose for utviklingen av boligpriser i 2016. Denne prognosen har de etter veksten i juni valgt å endre. De venter nå en enda kraftigere prisøkning, og anslår nå at gjennomsnittsprisen for boliger i 2016 vil være 7-8 % høyere enn den var i 2015.

Hva skal man gjøre?

Som privatperson er det ikke stort å gjøre med at boligprisene er høye. Selv om det er dyrt å kjøpe bolig, kan det være mange fordeler med det i det lange løp, sammenlignet med det å leie bolig. Noe av det avgjørende når man skal ta et så økonomisk viktig valg, er å vite hva man går inn i. Det kan være uoversiktlig å sette seg inn i ulike bankers vilkår for boliglån, men her kan det være mye penger å spare. Ett tips er å bruke nettsider som lar deg sammenligne vilkårene til ulike banker. Dette gjør det lettere og mer overkommelig å velge riktig bank å ta opp lån fra.