Tilbake til nyheter

Sterk vekst i boligprisene

I alle aviser i Norge later det til at det største fokuset er på boligprisene. De har steget hele året, og ser ikke ut til å slutte å stige. Kjøpere fortviler over uholdbart høye priser, spesielt i Oslo. Oktober pleier egentlig å være en svak måned for boligprisene, men nå har også denne måneden slått rekorder. Hvordan skal dette ende?

Vekst i hele landet

Utviklingen i boligprisene generelt i landet har vært veldig sterk det siste året. Spesielt har oktober vært en sterk måned, dersom man tar hensyn til sesongjustering. Sesongjusteringer tar hensyn til forandringer som man forventer vil komme gjennom året. I oktober forventer man for eksempel en prisnedgang i markedet. Dersom de sesongkorrigerte tallene er høyere enn de faktiske tallene, betyr det at veksten har vært sterkere enn det man normalt ville forventet. Den sesongkorrigerte prisveksten for oktober i Norge er 1,4 prosent. De faktiske tallene er på 0,6 prosent. Man må helt tilbake til 2006 for å finne prisvekster som ligner dette. For hele året er prisveksten på 12 prosent.

Samtidig som prisene i store deler av landet stiger, er det færre og færre boliger ute på markedet. Tilbudssiden er altså svak. I slutten av oktober var det 14,9 prosent færre boliger ute på markedet enn det var for et år siden. Denne svake tilbudssiden går sammen med en veldig sterk etterspørsel, noe som er med på å skyte prisene opp.

Vekst i Oslo

Den største veksten i landet finner vi i Oslo. I løpet av det siste året har prisene i hovedstaden økt med hele 21,7 prosent. Også i Oslo er det lite boliger ute for salg. Dette kan, i følge administrerende direktør i privatmegleren, Grethe Meier, være med på å gi kunstig høye boligpriser. 

Meier sier også til E24 at veksten er størst i det midtre prissjiktet. Det er altså de vanlige folkene som sliter mest med å kjøpe bolig. I det høyeste sjiktet, altså for de dyreste boligene, er ikke prisstigningen like ekstrem.

Hvis man ser på de ulike bydelene i Oslo, ser man at den sterkeste prisveksten for et år, er å finne på Grünerløkka. Her har veksten vært på 23,8 prosent fra oktober i fjor. Den svakeste veksten er på Stovner. Her er det likevel ingen svak vekst. Siden oktober i fjor har prisene her økt med 16,8 prosent.

For oktober alene vokste boligprisene i Oslo med 1,8 prosent (økning fra september).