Grønt billån gir bedre rentebetingelser

Vurderer du å ta et grønt billån, eller det man tradisjonelt har kalt elbillån? Det er på tide å velge grønt. Grønt er en merkevare vi forbinder med noe positivt og miljøvennlig, og som også gir gode økonomiske insentiver.

Grønt billån, også kalt miljølån eller klimalån, er lånefinansiering av miljøvennlige biler. Banker og finansinstitusjoner gir lavere rente hvis du låner til en bil som er miljøvennlig.Grønt billån - elbil lån

Definisjonen på en miljøvennlig bil baserer seg på hvor mye karbondioksid den slipper ut i atmosfæren, såkalt CO2-utslipp. Vi tenker spesielt på lån til elbil, men det kan også inkludere hybridbiler, biogassbiler og andre.

Rentefordelen ved et grønt billån kan være fra 0,5 til 1,0 prosentpoeng sammenlignet med vanlige billån.

I tillegg til lavere lån, er det en rekke offentlige tiltak som er satt inn for å stimulere til økt salg av miljøvennlige biler.

Hva er en miljøvennlig bil?

Det måles altså på det totale utslippet av CO2-gasser. CO2-gassen er utpekt til syndebukken for den globale oppvarmingen. Mengden av denne gassen i atmosfæren gjør at varmen ikke slipper ut, noe som skaper en drivhuseffekt.

En rask oppvarming av jordkloden med smelting av isen i polarområdene og heving av havnivået vil medføre store konsekvenser for dyre- og planteliv, og dermed også for menneskene.

EU-kommisjonen har kommet til at en miljøvennlig bil er et kjøretøy som slipper ut mindre enn 120 gram per kilometer. Flere långivere knytter sine grønne billån til dette tallet for utslipp. Det inkluderer:

  • Elbiler
  • Etanolbil E85
  • Natur- og biogassbiler
  • Men også en del bensin- og dieseldrevne biler

Alt i alt regner vi med at det finnes mer enn 1000 bilmodeller på det norske markedet som oppfyller disse kravene. På Vegvesen.no kan man se lister og matriser over gjennomsnittsutslippene fra biler på de norske veiene.

Du må selv dokumentere over långiver at bilen du vil kjøpe er miljøvennlig dersom det ikke framkommer av bankens tilgjengelige lister.

Enkelte banker knytter derimot sine grønne billån utelukkende til nullutslippsbiler, altså rene elbiler.

Elbil og elbillån

De første bilene som ble produsert baserte seg stort sett på elektrisitet. Det var først når T-Fordene begynte å rulle ut fra fabrikkene at det var tydelig at de kom til kort overfor forbrenningsmotoren i et produksjonsmessig og økonomisk perspektiv. Elbilene var tungvinne å lade, hadde for kort rekkevidde og ble altfor dyre i innkjøp. Særlig batteriene var kostbare.

Vi måtte nærme oss 2000-tallet før det i kjølvannet av fokus på miljøvennlig teknologi, ble oppdaget forbedrede løsninger for produksjon av elektriske biler. Oppfinnelsen av litiumsbatterier ga nye muligheter.

I senere tid har det vært mye fokus på at selve produksjonen av elbilene avgir betydelige mengder karbondioksid. Årsaken til det er at batteriene stort sett blir produsert i Kina eller Sør-Korea. I disse landene baserer de seg for en stor del på kullkraft.

Det gir betydelige utslipp under prosessen. Men sett bilens livsløp under ett, ved bruk av vannkraftbasert elektrisitet som i Norge, vil det gi store miljømessige besparelser sammenliknet med en fossildrevet bil. Det er konklusjonen i en gjennomgang fra faktisk.no som kan leses her.

Et elbillån kan dermed gi like god samvittighet som det gir litt færre renteutgifter.

Økonomiske fordeler med elbiler

Elbiler gir 0 i driftsutslipp og kvalifiserer til grønne lån i en rekke banker.

Dessuten medfølger det noen økonomiske gavepakker fra det offentlige. Du slipper store deler av det avgiftsberget som ellers følger med et bilkjøp. Engangsavgiften kan du stryke fra finansieringsplanen.

Dessuten slipper du momsen, og betaler kun 455 kroner i årsavgift. Skatteetaten er likeledes på tilbudssiden og klinker til med halv firmabilbeskatning for elbilene.

Du sparer videre penger på parkering, ferje og bom, der disse drives av lokale myndigheter. Etter gjeldende bestemmelser skal elbilførerne betale maksimalt halv pris for disse tjenestene.

Kommune og fylkeskommune er også etter regelverket velkomne til å gi fullstendig fritak for betaling fra elbilførere hvis de skulle ønske det.

Det er også de lokale myndighetene som avgjør om elbilene skal få kjøre i kollektivfeltene eller om det skal være gratis offentlige ladestasjoner. Kommuner med god råd og ønske om klimamessig goodwill har ofte disse tilbudene.

Disse fordelene er foreløpig vedtatt fram til 2020.

Når det gjelder driften av elbilen, er denne betydelig rimeligere enn fossildrevne biler. Den har også enklere service, ettersom det er færre bevegelige deler.

Elbilens framtid

Myndighetenes mål er å reduserer klimautslipp og etter hvert fase ut den gamle bilparken med sterkt forurensende biler.

Å styrke motivasjonen til å kjøpe biler med andre typer drivstoff har vært sentralt i dette arbeidet. Problemet med elbilene er at de har vært forholdsvis dyre i produksjon og derved dyrere i innkjøpspris. Derav følger de økonomiske fordelene med billigere lån, færre avgifter og andre tiltak.

Med tiden forventer man at det blir billigere å produsere elbilene. Da er det også mulig at avgiftsfordelene litt etter litt vil forsvinne. Så det er eventuelt nå det vil være noe å tjene på den.

Biogassdrevne biler

Biogassdrevne biler er et annet miljøvennlig alternativ som kvalifiserer til grønt billån.

Gassen som fylles på bilen din består av 97 % metan og er framstilt av ting som matavfall, avløpsslam og gjødsel. Dette er stoffer som inngår i miljøets naturlige CO2 kretsløp, om du bruker det til å kjøre bil med eller ikke. Biogassdrevne biler regnes som miljøvennlige ettersom regnskapet uansett går i null.

Det er bedre utvalg av større biler som går på biogass, enn av elbiler. Derfor er det en rekke offentlige institusjoner som benytter seg av dette alternativet når de bytter ut parken av tjenestebiler. Et eksempel på det er Østfold fylkeskommune.

Slik får du grønt billån

Du må normalt søke om lån til en identifiserbar bil. Långiver vil ha bekreftelse på at den oppfyller kriteriet med hensyn til utslipp. Det er derfor ikke like vanlig å utstede finansieringsbevis her.

Ellers er prosessen ved lånesøking til forveksling lik. Du henvender deg med en lånesøknad til den banken som tilbyr dette spesielle låneproduktet. Ditt lån blir vurdert ut fra inntekter og øvrige gjeldssituasjon. Har du betalingsanmerkninger, bør du få fjernet disse før du søker.

De fleste banker kan innvilge 100 % finansiering ved kjøp av ny bil. Har du 20 % egenkapital eller mer, vil du imidlertid tilbys bedre rente.

Det lønner seg alltid å søke flere steder samtidig. Det øker sjansene for at det blir innvilget, og du kan i beste fall velge mellom flere lånetilbud.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden