Pensjonistlån – Seniorlån for pensjonister

Lånemarkedet er ikke stengt for deg som har avsluttet yrkeslivet. Med pant i bolig kan du på ulike måter finansiere en god og romslig alderdom. Det finnes mange former for pensjonistlån og seniorlån. Du kan vurdere følgende: Hovedforskjellene er at nedbetalingslånet SKAL nedbetales, fleksilånet gir avdragsfrihet inntil en viss ramme mens pensjonistlånet (LittExtra) er rente- og avdragsfritt fram til din død. Vi skal se nærmere på disse alternativene etter hvert. Noen aktører som tilbyr lån uten sikkerhet, vil også kunne gi deg et tradisjonelt forbrukslån. Du kan sammenligne og finne de beste forbrukslån i vår sammenligningstabell.

Pensjonistøkonomi

Som samfunnet ellers forandrer seg, følger de gamle med på endringene. Blant de som vokste opp i de harde tredve-årå, var det mange som ikke ville skylde noe til noen og satte sin ære i avlevere et solvent bo til sine etterlatte. De gikk aldri på kafé og de sparte på fjorårets julepapir for å bruke det om igjen.

Generasjonen som nå trer inn i pensjonistenes rekker har en annen holdning. De er stort sett noen sprekinger med mange år igjen å leve, og som de vil ha valuta for. Barna deres støtter dem som oftest fullt ut.

Problemet som kan skape begrensninger for dette, er selvfølgelig inntektsnedgangen som følger ved overgang fra arbeidsinntekt til pensjonsinntekt.

Noen har spart opp en formue som de har beregnet å tære på i disse magre årene, for andre kom det hele litt brått på. Pensjonistøkonomi er blitt et eget fagfelt.Pensjonist sitter og tenker på lån

Pensjonister og gjeld

Det er intet i veien for å ta opp lån for å realisere pensjonistdrømmene sine. Samfunnsforskerne sier det er stadig mer sosial aksept for lånebasert velferd. Statistikkene viser en flerdobling av gjeld blant eldre, og mange tar opp pensjonistlån.

Dette er ingen alarmerende situasjon, ettersom de følger de samme samfunnsmessige strømningene som resten av befolkningen. Det er fortsatt blant de yngre de fleste problemene knyttet til for mye gjeld dukker opp.

Lån for eldre er dessverre ikke et vanlig låneprodukt i bankene. De er ikke så glade i å gi pensjonister lån uten sikkerhet, ettersom det statistisk er en høyere risiko for at de faller fra før de har gjort opp for seg.

Noen långivere opererer med aldersgrenser oppad, og hos andre vil det være en del av deres hemmelige kredittvurdering av deg. Men som nevnt innledningsvis, finnes det noen banker man kan forsøke dersom det er denne fleksible låneformen man ønsker.

Har du derimot en godt nedbetalt bolig, åpner det seg muligheter. Med en fersk boligtakst i hånden, tar bankens saksbehandlere bølgen og ruller ut den røde løperen for deg som pensjonist.

Vi kan på en annen måte si at din nedbetaling av boliglånet, representerer din pensjonssparing. Kanskje har du også måttet bruke penger som du ellers kunne satt inn på pensjonssparekonto. I så fall har du gjort det rette. Det lønner seg å betale ned på gjeld framfor å spare.

Men så lenge sparepengene dine er fastlåst i boligens verdi, hvordan skal vi få frigjort dem til bruk for en verdig alderdom?  Det er nå vi skal snakke om de forskjellige mulighetene du som pensjonist har når du kan stille pant i bolig.

Nedbetalingslån

Nedbetalingslånet har de samme betingelsene som et helt alminnelig boliglån. Du låner et visst beløp, får bankens beste rente og nedbetaler med renter og avdrag den avtalte løpetid.

Nedbetalingslånet er praktisk når du har et formål du investerer beløpet videre i med en gang, som en bil, oppussing og kanskje en drømmereise på kjøpet. Du skal selvfølgelig ha god nok pensjon til å betale det ned.

Har du derimot tenkt å la de stå på konto og bruke etter behov, er det ikke så lurt. Lånerenta er høyere enn sparerenta. Fleksilån eller pensjonistlånet LittExtra passer bedre til dette.

Fleksilån

Boligkreditt som det også kalles, er ikke skreddersydd spesielt for pensjonister, men er rettet mot alle som har nedbetalt det meste av boliglånet og trenger litt ekstra til tider.

Det som passer for deg som pensjonist, er at du får en kredittramme du kan bruke av når du ønsker eller har behov for det. Du behøver bare å betale renter av det du har brukt, vel og merke inntil rammen er nådd.

Til ekstra utgifter eller som økonomisk buffer, er boligkreditt et godt lån for pensjonister. Rammen tåler fint en oppussing, ferie eller gaver til barn eller barnebarn.

Ulempen er at hvis du overstiger rammen forvandles det til en fast utgiftspost på budsjettet ditt. Det vil skje dersom du forbruker av den hver måned. Kan du ikke betale rentene, vil du måtte selge boligen. Som ektefeller bør dere også tenke over hva gjenlevende skal gjøre når den andre dør. En inntekt forsvinner, men kanskje bobehovet også vil endre seg?

Pensjonistlån, seniorlån eller LittExtra

Låneformen som går under navnet LittExtra har etablert seg på markedet og tilbys av et begrenset antall banker. Med dette vil du få utbetalt et bestemt månedlig beløp, eventuelt et engangsbeløp, uten å betale tilbake.

Renter og avdrages legges til lånet, som først gjøres opp når boligen selges etter at du er død, eller frivillig har flyttet. Du har en livsvarig borett, uansett hvor mye du måtte skylde banken.

Inngangskriteriene er at du må ha fylt 60 år. Er dere to, må begge ha passert denne alderen. Du må ha en nedbetalt bolig som det kan tegnes et førsteprioritets pant i.

Hytte eller sekundærbolig omfattes ikke. Renten er omtrent et prosentpoeng høyere enn nedbetalingslån eller boligkreditt. Banken tar risikoen for verdifall på boligen og at den kan være mindre verdt enn det akkumulerte lånet ditt når det en gang skal gjøres opp.

De kan jo ikke vite hvor gammel du blir til slutt. Undertegner du pensjonistlånet når du er 60, og lever til du blir hundre, kan mye ha forandret seg på den tiden. Utbetaling av månedlig beløp vil imidlertid stanse ved 95 års alder.

Hvor høyt lån de vil gi deg, avhenger av flere faktorer:

Men: Din inntekt er helt uvesentlig. Du skal jo ikke betale mens du lever. Er du enke med tilnærmet minstepensjon, kan du altså fortsatt sitte på en kostbar bolig forutsatt at den ellers er gjeldfri fra før.

Hvor høyt pensjonstlån kan du få?

Bankene som tilbyr LittExtra har kalkulatorer på sidene som gir en indikasjon på hvor mye de kan gi. Hvis du er enslig, 65 år gammel og eier en bolig i Oslo som er verd 3 millioner, vil du ifølge denne være kvalifisert for en engangsutbetaling på kroner 850 000, eller en månedlig utbetaling på kroner 5 255.

Det er også mulig å velge en kombinasjon av disse. Tallene blir høyere med økende alder, men vil være mindre for personer med boliger i distriktene eller gifte.

Merk forresten at du fortsatt får rentefradraget i selvangivelsen, selv om du ikke betaler dem.

LittExtra tilbys av BN Bank (de samarbeider også med Seniorsaken), KLP, Bien Sparebank, Obosbanken. Fornebubanken, Lillestrømbanken, Strømmen Sparebank og Sandnes Sparebank.

Vi kan spørre hvorfor ikke flere, inkludert de store forretningsbankene, tilbyr dette produktet. Vi kan bare anta at det er skriverier om eldre som blir gjeldsofre, kanskje profilert av arvinger som overtar et gjeldstynget bo. Det kan også være en noe vanskelig risikovurdering og oppbinding av lånene på ubestemt tid.

Hva er best av boligkreditt og pensjonistlån?

Her er det intet fasitsvar. Det hele avhenger av din situasjon.

Boligkreditt har den laveste renta og lønner seg ut fra et rent økonomisk synspunkt. Det krever at du har full kontroll over hvor mye du bruker, at du har penger til å betjene rentene og at du makter å holde deg innenfor rammen.

For andre er det mer behagelig å få et fast tilskudd til pensjonen hver måned. Samtidig er de trygge på å bli boende. Ved et rammelån har banken rett til å kreve salg dersom betjeningen uteblir.

Banken kan også endre betingelsene for rammen, for eksempel ved nedgang i eiendomsmarkedet eller at banken mangler likvide midler.

Du vil kunne låne mer med et rammelån enn et pensjonistlån. Men du må også bestå en kredittvurdering. Det kan utelukke mange pensjonister med lav inntekt.

Hva skjer med gjenlevende når partneren dør?

Hvis hun skal beholde deres felles bolig må hun også påta seg forpliktelsene på den. For boliglån eller boligkreditt betyr det at det må betjenes. Et pensjonslån vil ikke forandre noe.

Overfor avdødes arvinger har hun rett til å sitte i uskifte. Det betyr at de ikke kan forlange at hun skal selge boligen for å utbetale deres arv.

For samboere kan det være en fordel å opprette et gjensidig testamente som regulerer alle slike eventualiteter.

Hva med arvingene?

Hva dere gjør mens dere lever, har familien ikke noe med. Alle personer med sin mentale helse i behold kan låne til akkurat hva de ønsker, uansett alder.

Gjenlevende ektefelle har som nevnt rett til å sitte i uskifte. Når tiden er inne vil arvingene overta boligen med den gjeld som følger med. De kan velge om de vil selge den og dele det som blir igjen etter at gjelden er betalt. De kan også innfri banklånene og overta boligen selv.

Det foreldre som vil unngå konflikter barna imellom ved et arveoppgjør bør gjøre, er å være klare på hva som er forskudd på arv. Hvis dere hjelper et av barna økonomisk, må det komme fram om det er ment som en gave, eller om det er en del av arven som senere skal komme til fratrekk ved fordelingen.

Pensjonssparing eller pensjonistlån for en verdig alderdom?

En annen måte å sikre at du har penger å bruke på deg selv når pensjonistlivet blir en realitet, er selvfølgelig å benytte deg av en av de mange formene for pensjonssparing.

Tilsynelatende er dette «den mest fornuftige løsningen». Men det er likevel enda fornuftigere å betale ned boliglånet først. Så lukrative er ikke disse ordningene kan at de veier opp for nedbetalingen av låneforpliktelser.

Og det er heller ikke alle som har så mye å sette av månedlig til slike ting etter at alle utgfter er betalt, uten at det skal gå på bekostning av barnas behov eller familiens ferier.

Da er det godt at man likevel kan nyte fruktene av et langt livs arbeid ved å realisere verdiene i den nedbetalte boligen, og samtidig fortsette å bo trygt.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden