Hvor mye kan jeg låne i Norge?

Det finnes en rekke faktorer som avgjør hvor mye du kan få i lån. Slapp av, vi skal gå gjennom alt du trenger av informasjon.

Bruttoinntekten din er avgjørende for mye du kan låne. Det er tross alt den som avgjør om du kan klare å betale tilbake.

Men hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekten min egentlig? spør du kanskje. Vi skal se litt på offentlige føringer for dette, samt banker og finansforetakenes egne rutiner og normer.

Det er imidlertid flere faktorer enn inntekten isolert som har noe å si for hvor mye du kan få i lån. Andre gjeldsforpliktelser, betalingshistorikk og livssituasjon er alle momenter i en långivers vurdering.

 

Hvor mye kan jeg låne?

For lån som ikke er knyttet til et boligkjøp eller gitt med sikkerhet, slik som forbrukslån, gjelder en tilsvarende bestemmelse som er gitt i form av rundskriv fra Finanstilsynet.

Fra sommeren 2019 ble regelen skjerpet ved at den også ble nedtegnet i et eget forskrift. Men dette betyr ikke at du alltid vil kunne beregne at du kan låne så mye som fem ganger inntekten. Det er bare en begrensning myndighetene har satt for långiverne.

Gjeldsgraden etter bankenes beregning vil være proporsjonal med inntekten. Har du 100 000 i årsinntekt vil du bli nektet lån de fleste steder.

For å oppnå fem-gangeren må det i henhold til flere av bankenes egne lånekalkulatorer være en inntekt på mellom 500 000 og 600 000 årlig. Mellom disse ytterpunktene er det altså et stigende spekter av akseptabel gjeldsgrad.

Hvordan banken vurderer deg

Bankens-vurderingGjeldsgraden kan gi deg en indikasjon på hvordan det vil gå med lånesøknaden, men den gir langt fra hele bildet. Når banken har mottatt søknaden din, vil den bli gransket ytterligere.

Størrelsen på inntekten er selvfølgelig vesentlig. Men det er også viktig at den er stabil og påregnelig også framover. En fast lønn vil derfor telle mer enn inntekter basert på provisjon og mye ekstrajobbing.

Er du derimot nyutdannet kan det hende banken vil tiltro deg en inntektsøkning og derved bedret betjeningsevne i årene som kommer. Det kan hende de også vil trå til litt ekstra for å verve eller beholde deg som kunde.

Men betjeningsevne er ikke alt. Det blir også sett på betalingshistorikken din. Er du en god betaler? Finner de en registrert betalingsanmerkning på deg, fører det til blankt avslag.

Betalingsanmerkninger kan registreres for uoppgjorte krav som er sendt til inkasso eller tvangsinndriving. De bør ryddes av veien før du sender lånesøknad.

De skal slettes umiddelbart etter at har gjort opp. Det skal heller ikke registreres anmerkninger for «omstridte krav», altså når du er uenig i at du skylder pengene. Hvis du har gitt en innsigelse til kreditor på kravet, skal det ikke registreres anmerkning før det eventuelt blir rettslig avklart.

Hvis det er din faste bankforbindelse du søker lån hos, skal du være klar over at de har tilgang på ytterligere informasjon om din betalingshistorikk. Hvis det viser seg at du for eksempel jevnlig overtrekker lønnskontoen, vil det klart gi deg minuspoeng på deres liste.

Du kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt

Gjeldsgraden er uttrykket for hvor mye du har i gjeld sammenliknet med inntekten din. I gamle dager, da boliglånet var det eneste lånet folk tok opp, ble det gjerne sagt at du kunne låne tre ganger inntekten. I dag er det mye mer komplisert. Men ordet «gjeldsgrad» blir fremdeles brukt for å angi hvor mye du maksimalt kan låne.

Som et middel i myndighetenes politikk om å begrense utlånsveksten og bremse boligprisene, ble det utferdiget et boliglånsforskrift med gyldighet fra nyttår 2017. Det er fortsatt denne som gjelder. I forskriftets paragraf 4 står det:

Lån skal ikke innvilges dersom kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt.

Bemerk at det står «samlede gjeld». Andre lån du har fra før som studielån og billån er inkludert, og vil altså trekkes fra når banken vurderer hvor mye de kan gi deg i boliglån.

Låneforetaket kan imidlertid fravike forskriftet for opptil 10 % av utlånet sitt. Det betyr at hvis du har gode kort på hånden ellers, kan du argumentere med banken din for at de skal gi deg høyere lån.

Hvor mye lån bør du ha?

En ting er hvordan banken vurderer deg. En annen ting er at du selv bør ha en klar idé om hvor mye lån du tåler. Da er det ikke gjeldsgraden du skal se på, men hvor mye penger du har igjen til å betjene lånet med etter at alle faste utgifter er betalt.

Du bør med andre sette opp et budsjett som inkluderer alle inntekter og utgifter. Det bør være realistisk og ikke justert med tanke på at du vil ha lån. Når budsjettet er satt opp, kan du imidlertid vurdere om det er noen kostnader som kan kuttes.

Gjør du en god jobb med dette, kan du også presentere det for banken. Det vil gi tillit til at du har kontroll på økonomien. I budsjettet bør det fremkomme både faste og variable utgifter.

Dine faste og variable utgifter

De faste, husleie, strøm, etc., er som regel greie størrelser. Bare husk å få med samtlige og at de er omregnet til månedlig beløp.

Variable kostnader er det du eller dere bruker på mat, klær og fritid. For å få oversikt over dette kan du samle fakturaer og kontoutskrifter for de siste månedene.

Det er også mulig å bruke SIFOs referansebudsjett, men vær oppmerksom på at ditt faktiske forbruk kan være høyere enn sjablongene som er brukt der (eller noen ganger lavere).

En ting det er greit å være spesielt oppmerksom på er at bil og bilhold koster mer enn de fleste tror. I tillegg til drivstoff, service og vedlikehold må det beregnes en årlig avskrivning av bilens verdi.

Det føres som tap regnskapsmessig og skal gjøre det også i ditt budsjett. Om du ikke ser pengene forsvinne her og nå, vil det realiseres den dagen du selger den og kjøper ny.

Hvor mye har du til overs? Det er det du kan betjene et nytt lån med. Du kan også justere budsjettet ditt ved for eksempel å si opp abonnementer du ikke har bruk for. Bare være realistisk når du kutter.

Når du legger inn lånet du ønsker deg, skal du også huske at du må tåle en renteøkning på 5 %. Finansforetakene er også pålagt det i sin vurdering av om hvorvidt du vil klare å betale. Det kommer av at rentenivået er på historisk lavpunkt for øyeblikket.

På den annen side kan du også legge inn et skattefradrag for rentene du må betale.

Konsultasjon med banken

hvor mye kan jeg låne

Har du gode kort på hånden, kan du forhandle om betingelsene. I hovedsak tenker vi da på rentesatsen. Hvis du ut fra ovenstående mener du har god betjeningsevne, bør du være attraktiv som låntaker. Du kan teste det ut ved å søke lån flere steder for å velge ut det som gir deg de mest optimale betingelsene.

Fra Norsk Kreditts sammenligningssider for forbrukskreditt og boliglån er det enkelt å klikke seg inn til de respektive søknadsskjemaene. Hvis du allerede har lån, men betjeningsevnen har forbedret seg siden du tok opp lånet, er du også i en god forhandlingsposisjon.

Hvis du for eksempel har fått betydelig høyere lønn, vil du score høyere på en kredittvurdering i dag enn på det tidspunktet du fikk innvilget lånet.

Henvend deg gjerne både til den aktuelle långiver og til andre for å se om de er i stand til å tilby deg bedre betingelser. Les vår guide om hvordan du forhandler med bankene for å lære hvordan du skal gå fram.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden