Tilbake til nyheter

Nå kommer biometriske kredittkort

Hva sier du til å betale bare ved å vise fingeren? Ny teknologi vil identifisere deg som den rette innehaveren av kredittkortet eller bankkortet ut fra fingeravtrykket ditt allerede neste år. Mastercard ruller nå ut løsninger for verifisering gjennom biometriske trekk.

Men kan du la alt av passord og pinkoder ubekymret vandre over i glemmeboksen?

Hvordan det fungerer

Mastercard har sendt ut beskjeder til alle banker med rett til å utstede MasterCard. Nye kort skal nemlig være rede til å tilby biometrisk identifikasjon, altså kredittkort med fingeravtrykk og fingersensor.

Denne skal du kunne benytte når du kjøper noe online, med telefonen eller drar kortet direkte. Det vil da bli kontrollert at dine biologiske data overensstemmer med kredittkortets eiermann.

Slik uttaler Mark Barnett, sjefen for MasterCard i Storbritannia og Irland seg i en pressemelding fra deres nettsted:

Dette vil komme alle til gode: forbrukere, selgere og banker. Det vil gjøre handelen smidigere. I stedet for å gå rundt å huske passord og pinkoder, vil kjøperne ha muligheten til å vise fingeravtrykket eller et bilde av seg selv.

Men det betyr likevel ikke at passord og pinkoder forsvinner over dagen. Det skal fremdeles være mulig å benytte også denne muligheten. Men ifølge MasterCard selv ønsker altså flertallets av dagens brukere å ta i bruk biometriske kjennetegn ved betalinger.

Noen endelig tidsfrist for når dette skal skje er ikke gitt, men det er lagt opp til at det er i gang i april 2019.

Hva er biometrisk verifisering?

Biometrisk kredittkort med fingeravtrykkBiometrisk verifisering er gjenkjennelse og identifisering av en person på grunnlag av unike biologiske egenskaper.

Et eksempel er fingeravtrykkene. Alle fingeravtrykk er forskjellige. Bruk av disse til personidentifisering har lenge vært brukt i etterforskningsøyemed.

Men det var Apple som først tok i bruk en fingeravtrykksensor til åpne iPhonen. Det skjer på den måten at fingeren tas bilde av. Deretter kan enheten kun låses opp ved bruk av den fingeren som matcher bildet.

Her har det vist seg å være et problem at sensoren etter hvert blir slitt, og får vanskeligheter med å lese fingeravtrykkene.

En annen type er en iris-skanner. Fargemønsteret i øyene er på samme måte unikt for hvert menneske.

En teknikk som også er i bruk er ansiktsgjenkjennelse. Det er et program som merker av 80 punkter i ansiktet ditt. Dette er mer enn tilstrekkelig til å verifisere identiteten til personen det er snakk om. Det er imidlertid viktig i så fall å vise ansiktet i samme vinkel som den det ble tatt prøvebilde av. Hvis vinkelen er skjev, vil det bli problemer med gjenkjennelsen.

Slik blir det nye mastercardet

Det måtte norsk teknologi til å få dette til å fungere. Det norske firmaet Zwoie har utviklet fingeravtrykkleseren slik at den kan integreres i plastkortet uten å gjøre det tykkere.

Det kreves ingen batterier. Sensoren for energi utløses ved at kortet puttes i en terminal. Utseendemessig vil det designes en rute for fingeravtrykk på kortet.

Selve avtrykket må fysisk registreres hos en kortutsteder. Her avviker det litt fra tilsvarende teknologi som i mobiltelefoner eller nettbrett. Her kan du gjøre det selv direkte på enheten.

Men det regnes som tryggere å utvikle ditt unike og personlige bankkort etter at avtrykket er gjort. Det er likevel ikke meningen at det skal registreres andre steder enn i kortet.

Dette skal ikke medføre endringer på betalingsterminaler rundt omkring. De kan fortsatt brukes med fingeravtrykksgjenkjenning som ekstrafunksjon.

Hva sier EU?

Det er få ting EU ikke bestemmer noe om. Bruk av biometriske kjennetegn er intet unntak i så måte.

Det relativt ferske reglementet legger som forventet vekt på stor grad av kundeidentifisering på betalingstjenester. Forbrukere skal sikres god beskyttelse når de betaler online eller bruker nettbank. Det kan sikres på tre måter:

  1. Noe som bare kunder vet (passord/pinkode)
  2. Noe som bare kunden er i besittelse av (et spesifikt kort)
  3. Noe som er unikt for kunden (for eksempel fingeravtrykk)

Fordelen ved bruk av fingeravtrykk-teknologi ved betalingstjenester

Først og fremst er det sikkerhet. Et fingeravtrykk skal være vanskeligere å kopiere enn det er å lese av en pinkode.

Det vil også gå raskere å kopiere fingeravtrykkene enn det gjør å taste pinkode eller passord (om enn marginalt).

Den største forskjellen i hverdagen er kanskje det at vi ikke lenger behøver å gå rundt å huske passordene og de evinnelige pinkodene. Du legger neppe igjen fingeren din hjemme.

Hva kan gå galt?

Det er som regel noen barnesykdommer med nye systemer. Og mange brukere er av prinsipp skeptiske til nye løsninger. Det kan være at sensorene blir slitt og ikke lenger klarer å gjenkjenne fingeravtrykk. Det ville være kjedelig hvis det var den eneste betalingsløsningen du har for hånden.

Men som nevnt vil ikke pinkodeløsningen pensjoneres foreløpig.

Hva med Visa og de andre?

Følgende er uttalt av en talsperson fra Visa i sakens anledning:

Biometrics er et område hvor Visa har engasjert seg i flere år. Både gjennom egne innovasjoner og gjennom samarbeid med partnere som Apple, Google og Samsung. Alle disse benytter biometriske kjennetegn i autorisasjonsprosesser. Hva mer er; vi har nylig lansert våre første kommersielle piloter med biometriske kort for kontaktløs betaling.

Vi tolker det slik at de ikke vil komme så lenge etter Mastercard.