Norske økonomien sliter fortsatt

Folk på komitemøte

Det tekniske beregningsutvalgeter et organ som arbeider for regjeringen og legger frem rapporter som vektlegges når forhandlingene om lønnsoppgjøret skal tas. Rapporten som publiseres to ganger i året ser på en rekke ulike ting.

Blant annet hvordan lønns- og inntektsutviklingen går og hvordan økonomien globalt og i Norge utvikler seg. Den første årlige rapporten for 2016 har nå blitt publisert, og den tegner ikke et godt bilde for Norges økonomi.

Ingen positive tegn

Ådne Cappelen som er utvalgsleder for utvalget, sa i sin presentasjon av rapporten at de ikke ser noen tegn til en bedring av den økonomiske situasjonen i Norge i løpet av året.

Den lave oljeprisen har gått hardt utover flere sektorer i Norge, noe som har ført til at en rekke andre sekundærnæringer også har fått problemer. Cappelen og utvalget kan nå altså ikke se at den situasjonen skal bedre seg enda.

Blant ting som ble fremhevet var at strømprisene er forventet å stige med fire prosent sammenlignet med 2015. Om du hadde håpet på en god vekslingskurs når du skal på ferietur i utlandet, må du også se lenger etter den.

Kronekursen vil ifølge Teknisk beregningsutvalg fortsette nedgangen og svekkes ytterligere med fem prosent i 2016. I sammenheng med det vil også importprisene stige i underkant av fem prosent.

Rydd opp i egen økonomi

Med rapporten fra utvalget som bakteppe for årets lønnsoppgjør, er det ingen grunn til å tro at det vil bli noen stor lønnsfest. Ser en på fjoråret var det også et relativt moderat oppgjør.

Norge har den dyreste arbeidskraften i verden når man ser på lønninger, og i en tid hvor den norske økonomien sliter og global konkurranse øker, vil det også bli lagt frem som et kraftig argument for hvorfor det mest sannsynlig ikke vil bli noe stor økning i årets lønnsoppgjør.

Økonomiske sykluser er normalt, og Norge er nå i en periode med liten økonomisk fremgang. I slike perioder blir det svært viktig å ha god kontroll på sin egen finansielle situasjon.

Unngå unødvendig gjeld og betale unna så mye på lån som man kan. Sett opp et budsjett og få kontroll på forbruket. Sett av penger og plasser de på en sparekonto som man kan ha som en buffer om noe skulle skje.

Økonomien i Norge vil snu seg rundt igjen på et tidspunkt, men når det skjer er vanskelig å svare på. Så da blir det viktigste at man tar ansvar for sin egen personlige økonomi slik at man kommer seg helskinnet gjennom det som kan være en litt tyngre periode.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden