Tilbake til nyheter

Nye regelendringer kan påvirke din økonomi i 2016

c1

Nytt år og nye muligheter heter det, men nå når 2015 er forbi og vi har tatt fatt på 2016, er det noen nye regler og forskrifter som også blir aktivert. Enkelte bør en være observant på, da de kan direkte påvirke lommeboken din. 

Mindre fradrag på bilkjøring

Bruker du bilen til å reise til og fra jobb er det regnet som en privat utgift ifølge staten, og hadde man i i 2015 utgifter som oversteg 16 000 kroner kunne man føre det opp. Bunnfradraget nå for 2016 blir imidlertid hever til 22 000 kroner. For de som bruken privatbilen for tjenestereiser kan man også vente seg skatteskjerpelser for nyåret. Før var godtgjørelsen for hver kilometer kjørt på 4,10 kroner, den er nå satt ned til 3,80 øre. Det gjelder for de som kjører helt opptil 10 000 kilometer i året, og for de som gjør det kan endringen bety 3000 kroner mer i kostnader enn hva man hadde i fjor. 

Økte kostnader til energi og reiser

Som i fjor vil også elavgiften øke i år. Det gjør den med 1,5 øre per brukte kilowatttime. En gjennomsnittsfamilie i Norge bruker rundt 20 000 kilowattimer i året, og da vil den økte avgiften føre til en ekstrautgift på 900 kroner. 

Skal man ut å fly er det også fare for at det kan bli dyrere. Det vil i så fall skje gjennom den meget omdiskuterte flyseteavgiften. Den er det fortsatt stor debatt rundt, men eksperter mener den vil bli innført. Skjer det vil den bli aktivt tidligst fra 1. april seinere i år, og vil da flybillettene øke med 88 kroner når man inkluderer moms. 80 kroner uten. 

Økt pensjon til samboere og gifte par

I september seinere i år vil grunnpensjonen til gifte og samboere øke. Grunnpensjonen i dag for enslige er 100 prosent av grunnbeløpet, mens det for partnere som bor sammen kun har vært på 85 prosent. Det vil nå økes til 90 prosent, og det er en regelendring som vil gagne over 650 000 pensjonister. I kroner og ører betyr det en økning på 4000 kroner per person, og da 8000 kroner i året samlet for et ektepar eller samboere.