Tilbake til nyheter

Perx – Folkefinansiering gjort på den riktige måten

Med konsesjon fra Finanstilsynet tilbyr Perx forbrukslån med renter fra 4,5 til 8,5 %. Ikke nok med det –  Du får nøyaktig samme rente i avkastning på penger du investerer hos Perx. Må dette være for godt til å være sant, sier du? Nei, det er faktisk ikke det. Med folkefinansiering som konsept, og gjort på den rette måten, viser Perx at dette er fullt ut gjennomførbart.

Besøk nettsiden til Perx her

Men la oss se litt nærmere på akkurat det med folkefinansiering, og hvordan Perx tilpasser det til norske forhold og på produktene deres.

Perx Folkefinansiering

Hva er folkefinansiering?

Folkefinansiering, også kalt crowdfunding eller peer-to-peer-lån, har eksistert i flere år i andre land. Kort fortalt betyr det at i stedet for at Jensen setter penger inn i banken, som igjen låner ut til Hansen, så kan Jensen like gjerne låne ut direkte Hansen. Jensen får mer høyrere rente på sine sparepenger enn i banken, mens Hansen får betydelig lavere lånerente.

Istedenfor å bruke banken som mellomledd, ordnes dette gjennom en internettplattform. De som styrer plattformen skal selvfølgelig ha en kompensasjon, men kun en liten brøkdel av det som går inn i bankbyråkratiet og kommer ut som profitt til bankenes investorer.

Ideen om folkefinansiering er enestående, og vanskelig å argumentere mot. Noen skjær i sjøen kan det selvfølgelig være, og av utenlandske foretak, er det da også flere som har grunnstøtt. Herav finner vi det svenske selskapet Buddy, som for øvrig ble startet av norske grundere. Med en kurve som viste stadig oppover og med ekspansjon i flere europeiske land, gikk den på tidenes konkurs i 2015.

Men med erfaringen fra Buddy og andre utenlandske foretak; hva skal til for at en slik plattform skal fungere etter hensikten? Og har Perx det som skal til?

  1. Det teknologiske må være på plass. Buddy henviste blant annet til en bug som gjorde at pengene ikke ble ført dit de skulle. De senere år har det kommet stadig flere slike plattformer hvor aktører kan møte hverandre direkte, for utleie av egen bolig, bildeling, dating og altså finansielle tjenester. Vi kan ikke se at teknologien lenger er en hindring for folkefinansiering av forbrukslån. Perx uttaler også at de bygger på velprøvde løsninger fra andre land. Dertil brukes BankID for tilgang på kontoer.
  2. Så må selvfølgelig de som driver plattformen ha peiling på det de driver med. Intet er feil med en superentusiastisk grunder eller en idealist som ønsker å overflødiggjøre bankene, men de må kunne litt mer enn det, både på det bankfaglige og det teknologiske. Et av forholdene med Buddybank som kom fram under konkursbehandlingen, var at de dekket over misligholdte lån ved å føre nye innbetalinger på andre lån inn på disse. Slik kan det naturligvis ikke gjøres. I staben til Perx er det imidlertid folk som kan vise til lang fartstid i så vel bankvesenet som i teknologiske selskaper.
  3. Men det er ikke nok at det ovenstående er på stell. Brukerne av tjenesten må også ha tillitt til den fungerer. Folk flest er, betimelig nok, skeptiske til hvor de putter pengene sine. Den fremste tillitserklæringen til folkefinansiering fra Perx er at den er godkjent av det norske Finanstilsynet. Akkurat Finanstilsynet er nok årsaken til at det ikke er mer tilbud om folkefinansiering av forbrukslån i Norge fra tidligere, sammenliknet med Sverige hvor det har eksistert i en årrekke. Det er derfor Buddy heller aldri fikk fotfeste for virksomheten sin her.

Hva slags tilbud har Perx til låntakere?

Renten er allerede nevnt. Den er gunstigere enn samtlige tilbud på dagens marked for usikrede lån. Den øvre grensen for hva du kan låne er satt til 125 000 kroner.

Aberet for mange lånsøkere er imidlertid at inngangen er ganske smal. For å søke lån herfra må du ha en inntekt på minst 320 000 kroner. Banker og andre finansinstitusjoner oppgir ofte beløp mellom 120 000 og 200 000 kroner som minste inntekt. Også ellers antyder Perx en relativt streng kredittvurdering, hvorved man regner med at kun en tredjedel av norske statsborgere vil kunne godkjennes. Har du betalingsanmerkninger er du naturligvis utelukket.

Maksimal løpetid på lånene er 5 år. Det gjelder også refinansieringslån.

Litt spesielt for Perx er at du betaler for kredittsjekken når du søker om lånet. Beløpet er imidlertid ikke høyere enn 39 kroner. Det blir ikke refundert selv om du får avslag,

Perx tar 3 % kommisjon for lån som blir innvilget. Beløpet trekkes fra før lånet blir utbetalt.

Hva slags tilbud har Perx til sparere (investorer)?

Du får altså som investor den samme renta som lånekunden betaler, fra 4,5 til 8,5 %. Etableringsgebyret på 3 % betales fullt ut av lånekunden, og du kan deretter bare avvente at kapitalen din forrenter seg.

Det store spørsmålet her er selvfølgelig risikoprofilen. Hvis kunden ikke betaler, vil du tape pengene dine. Det er det samme spørsmålet ved all sparing og kapitalplassering; større risiko gir gjerne større avkastning.

Så hva kan Perx gjøre for å redusere denne risikoen?

  • Det er en obligatorisk dødsrisiko-forsikring på alle lånene. Hvis låntakeren faller fra før han har betalt det ned, dekkes det av forsikringsselskapet.
  • Det er en ekstra streng kredittvurdering sammenliknet med den som foretas av andre kredittinstitusjoner.
  • Det er et inkassosystem som settes i gang umiddelbart når betaling stanser.

Hertil kan det også nevnes at investoren selv velger risikoprofil på lånene han vil finansiere. Profilene går fra A, som det tryggeste, til D. Renten er tilsvarende høyere for høyere risiko.

Er folkefinansiering framtiden?

Vi har lenge ventet på et tilfredsstillende tilbud om folkefinansiering i Norge. Konseptet fra Perx er lovende, og med godkjenning fra Finanstilsynet gir det større trygghet for låntakere og investorer.

Kanskje vil flere følge etter og gi de etablerte låneinstitusjonene en skikkelig konkurranse?