Tilbake til nyheter

Slik får du penger refundert ved kjøp gjennom kredittkort

Du har nemlig muligheten til å få igjen pengene for mislykkede kjøp når du har brukt kredittkortet ved betaling. Les mer her når og hvordan du kan gjøre det.

Problemene ved kjøp på nettet

Netthandel er mer og mer vanlig. Det er praktisk å kunne sitte i sin egen stue og foreta innkjøpene sine. Når det gjelder enkelte ting, som billettkjøp o.l., er nettkjøp nærmest blitt hovedregelen.

Men det er et par problemer. Du får normalt ikke varen i hende umiddelbart etter at du har sendt betalingen. Den sendes eller må hentes. Da den norske loven om kjøp i forbrukerforhold ble skrevet, sto det såkalte samtidighetskravet sentralt. Det vil si at varen overleveres på samme tid som den blir betalt. Men dette var altså før Internett fantes, og alle de muligheter som oppsto med det.

Her kan altså hende at varen aldri kommer fram, eller at den slett ikke er i samsvar med det du betalte for. Så hva gjør du? Du må selvfølgelig klage til selger. Men det kan hende at selgeren er slått konkurs i mellomtiden, og ikke kan oppfylle. Dessuten finnes det mange useriøse aktører der ute på den vide verdensveven. Mange befinner seg attpåtil i utlandet.

Derfor har det stor betydning hvilken betalingsløsning du bruker.

Kredittkort på nett

kredittkortDen løpende anbefalingen spesielt vedrørende kjøp på Internett, er at du bør bruke kredittkort. Den viktigste grunnen til dette, er at betalingsbeløpet ikke forfaller før du får regningen fra kortutsteder. Da står du bedre rustet dersom du ikke får det du har kjøpt.

Du kan da kreve såkalt chargeback fra betalingsformidleren. Vi vil i det følgende se nærmere på hvilke tilfeller dette gjelder, og hva du bør gjøre.

Hvor står reglene om refundering ved kredittkort-kjøp?

Den viktigste regelen om dette finner vi i finansavtaleloven paragraf 54b. (Den samme bestemmelsen sto tidligere i kredittkjøpslovens paragraf 8) Den gi deg de samme rettighetene til å klage til den som gir deg kreditt til å kjøpe varen (altså typisk kredittkort), som du ville hatt mot selgeren selv.

Bestemmelsen er tilpasset EØS, så den gjelder tilsvarende for resten av Europa. Det er også nedtegnet i vilkårene til VISA og Mastercard.

Kun refusjon overfor næringsforetak

Regelen gjelder ikke hvis du kjøper av privatpersoner, som for eksempel ved bruktkjøp. Her må du selv prøve å få pengene tilbake, eventuelt innlede en rettslig prosess dersom det ikke går.

Noen nettsteder som Finn.no har egne imidlertid egne systemer for å holde tilbake pengene inntil du har fått en tilfredsstillende løsning på kjøpet. Det samme gjelder betalinger gjort med Paypal. Ingen av disse foretar noen mekling, så dere er nødt til å komme til en ordning på egen hånd. En kredittutsteder vil derimot ha det samme ansvaret som selger for at korrekt oppfyllelse skjer.

Hvordan gjør du det

I tilfelle varen eller tjenesten ikke blir levert eller kan karakteriseres som mangelfull, må du først ta det opp med den som har solgt deg den. Det skal skje skriftlig. For den videre prosessen er dette viktig. Normalt bør det holde med en e-post til en adresse du normalt vil finne på selgerens nettside.

Den skriftlige henvendelsen bør beskrive det du mener er feil, og hva du ønsker selger skal gjøre med det, f.eks. sende en ny vare innen en viss frist eller betale pengene tilbake.

Hvis han ikke responderer eller avslår å gå med på noe, kan du sende et krav til kortutstederen. Det betyr den som har gitt deg kortet du kjøpte varen med.

Her opereres det med forskjellige frister, så det er viktig å være raskt ute. Ikke vent for lenge i håp om at selgeren skal ordne opp.

Det skal være et eget skjema for dette på siden til banken eller foretaket som har utstedt kortet. Noen banker har blitt kritisert av forbrukerombudet fordi det har ligget litt for godt skjult på nettsiden. Finner du det ikke, prøv først søk-funksjonen- Går ikke det, ta en telefon eller send en e-post til dem om hvordan du finner dette skjemaet.

En fordel her er at det er banken som etter dette skal fortsette dialogen overfor selgeren.

Hvis banken avslår å tilbakeføre deg pengene kan du i siste instans bringe saken inn for Finansklagenemda.