Tilbake til nyheter

Varer og tjenester ble billigere på slutten av 2015

wer

Konsumprisindeksen, eller bare KPI, som måler prisutviklingen på norske dagligdagse varer og tjenester, falt med 0,4 prosent i forrige måned. Det er det Statistisk sentralbyrå som melder i sin månedlige rapport. Hvorfor konsumprisen er viktig å følge med på, er at det gir en indikasjon på om kjøpekraften for vanlige utgifter som mat, oppvarming og transport øker eller minsker. Noe som da har en direkte påvirkning på din lommebok. 

Prisnedgang drevet av mat og strøm

Det som drev nedgangen i forrige måned var primært at matvarer ble billigere. Det er noe som normalt skjer i desember, og prisene sank med 3 prosentpoeng. På tross av at det da ikke er uvanlig med en prisnedgang i julemåneden, er et prisfall på 3 prosent den største nedgangen siden, sett helhetlig på alle månedene i året, siden juli 2001. 

I tillegg til spiselige produkter ble også elektrisiteten i norske hjem billigere. Inkluderer man nettleien så var fallet på 3,5 prosent. Grunnen til den rimeligere prisen på strøm har med fulle vannmagasiner å gjøre, og at det var en mild desembermåned over hele landet med mye nedbør.  

Om du ellers synes det var billigere å fylle drivstoff i på tampen av 2015, så var det en helt korrekt observasjon. For både bensin og diesel ble billigere med 2 prosent. Det representerer det laveste nivået siden 2010. Nedgangen i konsumprisen kunne også vært enda større en fallet på 0,4 prosent, men den ble holdt oppe i stor grad av økningen i pris for bøker, skrivesaker og aviser som var på hele 6,5 prosent.

Oljeprisen gir utslag

Av andre relaterte indekser som Statistisk sentralbyrå også publiserte, kunne man se produsentprisindeksen for olje og industrien falle med 4,5 prosent. Det er på lik linje med drivstoffprisene, det laveste nivået siden 2010. Driveren bak er ikke overraskende nok den stadig fallene oljeprisen som forrige måned falt med nesten 15 prosent. Mange peker imidlertid på en prisstigning på oljen utover i 2016, og det vil nok da også ha en påvirkning på både konsum- og produsentprisindeksen.