Barn og økonomi

Norsk Kreditt - Barn og økonomi - ()Silje Sandmæl er blitt en kjent forbrukerøkonom etter å ha hjulpet flere å få økonomien på rett kjøl i det populære programmet «Luksusfellen».

Programmet som tar for seg mennesker som har en personlig økonomi ute av kontroll har fått rettledning fra Sandmæl, som nå også har gitt ut boken «Pengekarusellen».

I Aftenposten går hun  nå hardt ut mot hvor lite økonomikunnskap ungdom egentlig sitter inne me.

En undersøkelse det vises til som kommer fra MMI forteller at 3 av 10 foreldre mener at barna blir utsatt for et stort kjøpepress, og 8 av 10 foresatte forteller at det er et kjøpepress de gir etter for.

Sandmæl peker på hvordan man kan bruke et slikt kjøpepress som et fundament i opplæring av unge innen personlig økonomi. Når det enda er et stort fravær av økonomiopplæring i grunnskolen, er det også en oppgave som foreldrene må ta mer ansvar for.

Verdien i ting og felles sparing

Når barn og ungdom krever og maser om at foreldrene må kjøpe dyre merkevarer, kan det å gi etter for presset skape dårlig presedens for barnets fremtidige økonomi.

Om de ikke har forståelse for verdien i ting, og har en oppfattelse om hva som kreves for å dekke ulike innkjøp, kan det bli lettere for de å legge til seg vaner med spontane innkjøp og kredittbruk.

Sandmæl gir derfor tipset om å forklare og sammenligne hvor mye for
eksempel en merkevarejakke koster, med utgifter til nødvendige ting som mat.

Å sette opp en spareplan sammen for å gjennomføre et innkjøp av en dyr vare er også en lur ide som kan legge grunnlaget for god økonomisk planlegging.

Gi opplæring og kunnskap

Som vi nevnte tidligere i artikkelen peker Sandmæl på mangelen av økonomisk opplæring i skolen. Det gjør at det er foreldre og foresatte sitt ansvar å se til at barna får en forståelse for hvordan det fungerer med inntekter og utgifter.

Jo tidligere man begynner med slik opplæring jo bedre vil det være. Det vil gjøre at de kan ha en bedre forutsetning for å styre forbruket sitt på en fornuftig måte når den tiden kommer.

Lære mer om: Myter om personlig økonomi

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden