Tilbake til nyheter

Bind renten din nå

ter

Om man skal ha en flytende eller fastrente på boliglånet sitt kan være en vanskelig avgjørelse å ta. Men skal vi tro sjefsøkonom i Norsk Familieøkonomi, Reid Krohn-Pettersen, bør mange vurdere å få en fast rente på sin bolig nå. Det kommer frem i et intervju med Krohn-Pettersen på Hegnar.no.

På tross av at det tidvis kommer anbefalinger på at man bør gå over på en fastsatt rentemodell, er det er stort mindretall som faktisk har ordningen. Statistikken peker på at det kun er 10 prosent som har en fasatrente lånet sitt, og de fleste har kun bundet renten i mellom ett til tre år. En lengre bindingsperiode på 5 år eller mer en det kun to prosent som har.

Ett av hovedargumentet til Krohn-Pettersen er at det normale rentenivået ligger på fire til fem prosent. Altså vesentlig høyere enn hva de fleste banker tilbyr. Vi har for eksempel tidligere omtalt at enkelte banker nå tilbyr boliglån på under 2 prosent. Får vi da en stigning som Norsk Familieøkonomi mener vi kan ende på vil flere, og ofte yngre lånetakere som har en høy belåningsgrad, kunne få problemer med å betjene lånet sitt.

Så hva bør en gjøre?

Det er vanskelig å gi noe fasitsvar på hva som vil være den riktige avtalen for en lånetaker, og det vil variere fra person til person. Boligmarkedet er også vanskelig å spå, og som regel finner man økonomer og analytikere som gir helt motsatte svar. Det viktige blir da å ta en god gjennomgang på sin egen personlige økonomi, og planlegge for ulike scenarioer. Ser man at man i dag akkurat klarer å betjene lånet, men at det fort vil oppstå problemer med en større renteoppgang, vil det være mer naturlig å gå inn på en avtale om fastrente. Da blir det en bedre forutsigbarhet i nedbetalingen, og det er enklere å budsjettere med utgiftene på lånet. Har man litt mer romslighet i økonomien, og hvor man kan takle en renteoppgang, vil et flytende alternativ kunne være et godt valg. Historisk sett har dette vist seg å være det rimeligste alternativet, men med historisk lave bankrenter er det vanskelig å spå hvor renten vil være i fremtiden.

Husk også at hvilken renteavtale du velger erkun en viktig del av det å kontrollere utgiftene en har til lån. Et like viktig poeng er å sørge for at man har den beste og rimeligste avtalen markedet kan tilby. En fast eller flytende rente vil variere fra bank til banke og fra kunde til kunde. Så derfor er det alltid lurt å regelmessig sjekke hva konkurrerende banker kan tilby deg, og på den måten redusere kostnadene for å nedbetale gjelden så mye som mulig.