Byggelån

Byggelån kan finansiere boligdrømmenByggelån er for deg som har en drøm om låne penger til å bygge din egen bolig. Å legge grunnsteinen til det som som skal bli familiens bolig den kommende generasjonen, gir en helt spesiell følelse. Du ser det langsomt blir til fra fundamentet støpes, grunnmuren reise seg og vegger og tak blir til. Inntil inngangsdøra settes på plass og dere kan stige inn og ta det i bruk.

Et lån til bygging av bolig er imidlertid forskjellig fra et vanlig boliglån på en rekke punkter. Banken vil stille spesielle krav og utøve kontroll under byggeprosessen. Det er ikke alle banker som gir byggelån, og det koster også noe mer enn et vanlig boliglån. Under kan du lese mer om hva byggelån er, hvor du kan få det og hvor mye det koster deg.

Linker til mer informasjon:

Byggelån kort forklart

Et byggelån er et såkalt rammelån. Det vil si at du søker om et lån til bygging av bolig, men det betales ikke ut til en konto du disponerer selv. Det opprettes en byggelånskonto, hvor alle utbetalinger skal godkjennes av banken.

På den måten vil lånet brukes etter hvert som arbeidet skrider fram. Du belastes renter for det du til enhver tid har brukt av rammelånet, og en ekstra tilleggsrente for hele rammebeløpet du er innvilget. Du får normalt krav om innbetaling  av påløpte renter hvert kvartal.

Når huset ditt er ferdig, kan lånet omgjøres til et vanlig boliglån. Privatpersoner kan også søke om byggelån til fritidsbolig eller renovering av bolig.

Hvor mye koster et byggelån?

Du får definitivt de beste vilkårene når du ber om et anbud på lånet. Det finnes flere slike tjenester på nettet, og Penger.no er den mest kjente aktøren.

Omtale
Lånebeløp
Nom.rente
Gebyrer
Penger.no
85%-av boligens verdi kr
1.88%2.75%
Etablering: 650 kr
Termin: 30 kr
AnnonseEksempel: Individuelt

Det er fire komponenter som utgjør kostnadene til et byggelån

  • Renter på den delen av lånet som tid enhver tid er forbrukt
  • Renter på hele lånerammen
  • Etableringsgebyr
  • Tiden du bruker på å bygge

Den løpende renta vil i alminnelighet være høyere enn den vanlige boliglånsrenta. Bankens pant er ikke fullverdig før bygget er ferdig og godkjent. Derfor beregner de seg litt ekstra. De har selvfølgelig også mye mer administrasjonsarbeid med utbetalinger av byggelån.

Du skal være oppmerksom på at den renta banken oppgir i markedsføringen, og som kommer fram på sammenlikningssider, er en minstesats. Du kan altså ikke være sikker på at du har det beste tilbudet før du har søkt i alle aktuelle banker. I Norsk kreditt anbefaler vi for de fleste typer lån at du innhenter tilbud fra flere aktører før du låner.

Rentene på hele lånerammen utgjør 0,33 % av beløpet hos de fleste bankene.

Det sier seg selv at jo kortere tid det tar før du kan få omgjort byggelån til vanlig boliglån, desto bedre er det. En måte å redusere tiden du har byggelånet på er å innledningsvis kun bruke egenkapitalen din. Det er også hensiktsmessig å låne opp en bolig du har fra før så mye som mulig.

Krav til byggelån

Som ved andre typer lån, vil det stilles krav til din betjeningsevne. Her er prosessen den samme som med boliglån. Du og din aktuelle medsøker vil bli vurdert ut fra inntekt, arbeidsforhold og gjeldsgrad. Har en av dere betalingsanmerkning vil det bli blankt avslag.

Men her krever de i tillegg et grundig forarbeid fra deg. Det skal bygges fra a til å, og det er mye å tenke på underveis. Du må derfor ha klart et kostnadsoverslag. Det er sentralt om du har innhentet anbud fra entreprenører eller håndverkere på forhånd.

Dernest skal du ha en finansieringsplan. Du skal føre opp og dokumentere hvor mye du vil bruke i egenkapital, andre lån og byggelån. Andre lån kan for eksempel være lån med pant i annen bolig.

Av dokumenter banken gjerne vil se i forbindelse med en søknad om byggelån kan vi nevne

  • Dokumentasjon på eierforholdet til tomta
  • Kopi av byggetillatelse
  • Tegninger
  • Inngåtte kontrakter
  • Innhentede anbud

Hva gjør banken?

Bankene har egne byggelånrådgivere som har erfaringer fra alle byggeprosessene de har vært med på tidligere. Ikke minst har de peiling på alt som kan gå galt. De kan hjelpe deg gjennom hele prosjektet fra til bygninger er klar til å tas i bruk. Innsikt i all verdens lover og regler som gjelder for oppføring av nye bygg har de likeledes oversikt over.

Ved innvilget lånesøknad vil banken utstede et finansieringsbevis og gi garantier til entreprenøren, slik at han kan sette i gang.

Banken vil passe på pantet sitt. Derfor skal den godkjenne alle utgifter som belastes byggekontoen. De vil også komme på besøk noen ganger under byggingen for å sikre at det er progresjon og at arbeidene holder god standard.

Hvem kan gi byggelån?

Det er ikke alle banker med boliglån som samtidig tilbyr byggelån. Av de riksdekkende bankene kan du høre med DNB, Nordea eller Den danske bank. Lokale banker vil normalt også kunne gi byggelån.

Byggelån vil normalt gis av en bankfilial i ditt nærområde. Det er fordi vurderingen og oppfølgingen krever lokalkunnskap og tilgjengelighet.

Blant store banker som ikke gir byggelån finner vi Skandiabanken, BN Bank, Gjensidige Bank, Storebrand, KLP, Din Bank og Skagerak Direktebank.

Husbankens grunnlån

Det er også mulig å søke husbankens grunnlån til oppføring av bolig. Her kan det imidlertid stilles spesielle krav til nøkternhet, universell utforming og redusert energibehov. Mer informasjon finner du på deres nettsider.

I henhold til EUs konkurranseregler må slike statlige tilbud være samfunnsmessig nødvendig og egnet til å oppnå boligpolitiske mål. Det er ikke meningen de skal konkurrere på det alminnelige markedet. Derfor har de utvidede kriterier i forhold til de kravene som ellers fremkommer av plan- og bygningsloven.

Husbankrenten er ellers blant de gunstigste du kan få. Grunnlånet kan gis til inntil 80 % av finansieringen etter gjeldende regler.

Kravet om nøkternhet utelukker imidlertid ekstra påkostede boliger. Blant annet er det arealbegrensning på 150 kvadratmeter boflate for en barnefamilie.

Ta kontakt med Husbanken direkte for å få en vurdering om ditt byggeprosjekt kan være aktuelt for et grunnlån. Du kan også finne nærmere informasjon på deres egne nettsider.