Hyttelån

HyttelånEgen hytte er enhver nordmanns drøm. Nest etter egen bolig naturligvis. For å finansiere denne drømmen trengs det penger, gjerne i form av et hyttelån.

Ei hytte betegnes også ofte som fritidsbolig. I vår bevissthet har den alltid en tilknytning til sjøen, skogen eller fjellet. Den kan gjerne være enkel og mangle moderne fasiliteter, men behøver ikke være det. Poenget er at det skal være et fristed vi kan reise til når arbeidet ikke forplikter oss.

Typisk for ei hytte er også at den ikke er godkjent helårsbolig av kommunale myndigheter. Den er til midlertidig opphold når vær og ferieplan tillater det.

Et hyttelån har mye til felles med boliglån, men det er noen nyanser. I denne artikkelen vil vi se på detaljene du bør kjenne til i forbindelse med opptak av hyttelån. Men det er også andre måter å finansiere hytta på som bør nevnes.

Hyttelån med pant i hytta

Du vil kanskje kalle det hyttelån uansett så lenge lånet brukes til å kjøpe hytta. Bankenes definisjon er derimot at hyttelån kun er de lån som gis med sikkerhet i kjøpsobjektet, altså hytta.

Det må derfor en verdivurdering til før banken kan regne ut hvor mye de vil gi deg i lån. Som med boliglån ligger grensen på rundt 85 % av dette.

Men en verdivurdering av ei hytte kan være litt vanskeligere enn en vanlig bolig. Mye avhenger av beliggenheten. Hytter ved strandkanten eller i populære hotellområder som Geilo og Hemsedal er som regel sikre investeringer for banken. Ligger hytta langt ute på Finnmarksvidda vil banken spørre seg: Hvem vil egentlig kjøpe den? Hyttas tekniske beskaffenhet og fasiliteter er av liten verdi hvis den ligger på et sted den er vanskelig å omsette.

Da kan det være at banken gir et forholdsvis lavere lån i forhold til antatt verdi, eller at de til og med avslår det.

Hva koster hyttelånet?

Hyttelån stiller med samme utgangspunkt som et vanlig boliglån. De er begge lån gitt med sikkerhet i fast eiendom. Rentesatsen vil ofte være tilsvarende.

Men noen banker kan heve den noe hvis de som nevnt ovenfor finner den vanskelig omsettelig. Hytter har heller ikke hatt den samme verdistigningen som private boliger de senere årene.

Vi anbefaler at du innhenter lånetilbud fra flere instanser for å finne det beste alternativet for deg. Et godt alternativ vil være Penger.no som gjør denne jobben for deg.

AnbefalteOmtale
Penger.noLes mer

Spesielle retningslinjer for anskaffelse av sekundærbolig i deler av landet

En sekundærbolig er en boenhet du ikke selv bruker som fast bolig. Det kan altså være ei hytte, en fritidsbolig eller en bolig du har kjøpt for å leie ut.

For å begrense boligprisveksten i Oslo-området ble det i den såkalte boliglånforskriften satt økte krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. Bankene får i slike tilfeller kun yte finansiering inntil 60 % av boligens verdi, mot normalt 85 %. Det slår ut dersom du er interessert å kjøpe ei hytte som ligger innenfor byens grenser, som i Oslomarka eller på en av øyene.

Inntil videre gjelder denne bestemmelsen kun for Oslo. Men det blir løpende vurdert å innføre den for andre deler av landet med høy prisvekst.

Lån med sikkerhet i egen bolig

Har du en bolig med som er godt nedbetalt eller har steget i verdi den senere tiden, har du mulighet til å låne det du trenger med sikkerhet i denne.

I bankenes terminologi er det da ikke et hyttelån, men lån med sikkerhet i fast eiendom. For deg gjør det ingen forskjell. Men det kan være praktisk for deg å få samlet begge lånene i boligen din, og kanskje kan du også få bedre betingelser på det.

Vurdering av hyttelån

Bortsett fra vurdering av pantet, er bankens vurdering av din betjeningsevne den samme som når de blir spurt om boliglån.

De vil med andre ord se på hvor mye du klare å betale utfra din inntektssituasjon og faste utgifter.

Den øvrige gjeldsbyrden din vil selvfølgelig bli tillagt vekt. Boliglånforskriftet fraråder bankene å gi lån som gjør at låntakeren ender opp med en totalgjeld som overskrider 5 ganger brutto årsinntekt.

Med allerede et boliglån og kanskje studielån å betale på kan vil det utelukke en del fra å ta opp et hyttelån i tillegg.

Lån til bygging av hytte

Det er noe spesielt å bygge hytta di fra grunnen av. Da kan den spesialtilpasses dine preferanser, med fiskebod, hobbyrom eller andre fasiliteter for aktiviteter du liker å utøve i hyttemiljø. Da kan du videre ta i betraktning hvor mange som kommer til å anvende hytta.

Det krever selvfølgelig en del mer av deg i det du trer inn i rollen som byggherre. Du må ha ei tomt disponibelt og sette deg inn i byggeprosessen og aktuelt regelverk. Og selvfølgelig bør du ha en idé om hvor mye det vil koste. Det gjør du ved å lage et kostnadsoverslag.

Alt dette er banken like interessert som deg i. Hvis den endelige hytta skal være sikkerhet for lånet de gir deg, har de et sterkt ønske om at jobben blir gjort riktig.

Lån til oppføring av bygninger kalles byggelån. Det gjelder om det er hus, hytte eller noe annet du bygger. Det kjennetegnes blant annet ved at du ikke får hele beløpet utbetalt til deg. Banken betaler leverandører og håndverkere direkte fra en byggelånskonto.

> Les mer om byggelån

Lån til hytte i utlandet

Det er veldig vanskelig å få lån i utlandet så lenge du ikke er statsborger eller har permanent opphold der.

Det er imidlertid noen norske banker med utenlandskontor som kan tilby deg finansiering. DnB har for eksempel et kontor i Marbella for deg som ønsker å kjøpe noe i Spania. Ligger drømmehytta di i Frankrike eller Portugal, har de et lånekontor i Luxembourg som kan ordne formalitetene og gi deg lån.