Informasjon om tvangssalg

Kalkulator og reminder - tvangssalg

I denne artikkelen skal vi ta en nærmere titt på hva et tvangssalg er og hva du kan gjøre for å sette en stopper for salget.

Et tvangssalg vil vil kunne bli begjært dersom man har tatt lån med sikkerhet i et panteobjekt (normalt bil eller bolig) og gjelden har blitt misligholdt. Da kan en kreditor som siste utvei begjære et tvangssalg av objektet det er snakk om for å kunne dekke inn det utestående belånte beløpet.

Har du fått en begjæring om tvangssalg skal informasjonen du har fått alltid inkludere navnet på de involverte partene, adresse og/eller registreringsinformasjon, oversikt over det utestående pengebeløpet inkluder renter og omkostninger, samt en begrunnelse for begjæringen.

Du skal også ha mottatt et varsel om tvangssalg minst 14 dager før begjæringen kommer. En slik begjæring vil representere siste utvei for en kreditor å få pengene sine tilbake, og før den tid vil man alltid ha mottatt normale purringer og inkassovarsler.

Slik stopper du et tvangssalg

Domstolen og namsmyndighetene vil alltid være involvert når det et snakk om et tvangssalg, og det vil bli opprettet en sak mellom kreditor og eieren av panteobjektet.

Saken kan ende ved at retten tar en beslutning om at objektet, for eksempel en bolig, skal bli solgt ved auksjon eller gjennom assistanse fra en medhjelper. Du kan også velge å selge boligen eller bilen frivillig.

Det viktigste å tenke på dersom man har havnet i en situasjon der tvangssalg er en reel mulighet er at man kan forhandle frem en betalingsavtale med kreditoren for hele eller deler av det utestående beløpet.

Om hele kravet innfris, noe som i tilfeller med stor gjeld kan være vanskelig, vil begjæringen automatisk trekkes. Men dersom man kommer frem til en betalingsavtale hvor man dekker deler av kravet, kan også saksøker trekke begjæringen.

De vil da ta kontakt med domstolen og si at de har kommet frem til en løsning. Men dersom avtalen ikke følges opp vil saken tas opp igjen fra samme punkt.

Refinansiering av utestående gjeld

For å kunne stoppe et tvangssalg må man altså gå i forhandlinger med kreditorene som har lagt frem begjæringen. Det kan derfor være viktig i slike tilfeller å hente inn et eksternt selskap som kan bistå deg.

Bank2 er et av de mer erfarne selskapene innen slike forhandlinger, og er et selskap mange vender seg mot i slike situasjoner. Ved et tvangssalg kan det være vanskelig å holde orden på all informasjonen man trenger, hva man skal gjøre, og alle de rettslige trinnene som kan være involvert.

Man øker dermed sannsynligheten betraktelig til å stoppe et tvangssalg ved å få inn eksperthjelp. Statistikken peker på at det faktisk er nesten 90% av tvangssalg som kan stoppes med en utenomrettslig avtale. Så det er med andre ord gode muligheter for å få hjelp og komme frem til en løsning.

Ofte når man får problemer med utestående krav fra kreditorer er det mange ulike smålån og kredittkortlån som har hopet seg opp. En slik form for gjeld er både dyr og lite oversiktlig. En ting som kan være med på å rydde opp i en slik situasjon er derfor å gjennomføre en refinansiering av all gjelden.

Ideelt her er da at alt lånet bli inkludert i et eventuelt boliglån. Det vil både kutte ned på renten, og dermed utgiftene, men det gjør også den personlige økonomien enklere å planlegge og forholde seg til.

Tar du kontakt med Bank2 om du har problemer med utestående betalinger, inkassokrav og begjæring om tvangssalg, er det en av mulighetene som alltid vil vurderes.

Dersom det blir tvangssalg

Om man etter forhandlinger med kreditorer ser at en løsning ikke er mulig, kan domstolen beslutte av tvangssalget skal gjennomføres. Ofte er det snakk om salg av boliger. Selve salgsprosessen vil da foregå på nokså lik måte som et vanlig salg.

Det vil normal skje med assistanse fra en advokat eller eiendomsmegler, og boligen det er snakk om vil bli annonsert på lik linje med andre boliger. Det er kun i salgsoppgaven at det vil bli opplyst om at panteobjektet er satt ut for salg av en domstol.

Tidligere var såkalte tvangsauksjoner mer vanlige, men det er nå en praksis som mer eller mindre er helt avsluttet. At panteobjektet blir solgt på en ordinær måte sørger for at salgsprisen ikke blir unaturlig lav og presset ned, og man får en reel markedspris.

Det er retten som vil fordele kjøpssummen til de ulike kreditorene som har satt i gang tvangssalget. Blir det mer penger igjen som overstiger det det skyldte beløpet, vil de pengene gå til eieren av panteobjektet.

Selv om det er vanlig at et salg blir gjort gjennom en oppnevnt medhjelper, står en skyldner også fritt til å beslutte at salget skal foregå på frivillig basis. I et slikt tilfelle er det viktig at det blir informert om til alle de involverte parter, inkludert domstolen, og at saken om tvangssalget blir utsatt.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden