Tilbake til nyheter

Kredittkort og nettbank

Kredittkort og nettbankHar ditt kredittkort tilknytning til en nettbank? Du får de fleste kredittkort med nettbank, nettopp fordi det gjerne er en bank som er utsteder. I nettbanken vil du naturligvis få god oversikt over forbruket ditt og hva som er din totale gjeld. Logger du inn her, vil du finne mer informasjon enn det som fremkommer på din faktura.

Her er noen av kredittkortene med nettbank:

Nettbank er et fantastisk verktøy for å holde orden på din økonomi. Med en høyt sikret innloggingsprosess kommer du inn på din side på nettet med oversikt over dine respektive kontoer, saldoer, siste transaksjoner (pengeoverføringer), betingelser på innskudd og kreditter og bankens øvrige tilbud og vilkår.

Kredittkort er et praktisk betalingsmiddel knyttet til en kredittramme. Det kjennetegnes ved at det har en relativ høy rente, men også at det har en rentefri periode før den begynner å løpe. I tillegg er det en rekke fordeler som er spesifikke for det enkelte kredittkort. De fleste bruker kredittkort i kombinasjon med egen bankkonto eller andre betalingsmidler.

I denne artikkelen vil se nærmere på samspillet mellom nettbanken og kredittkortet ditt. Vi stiller spørsmål om hvorledes du kan utnytte dette på en maksimal måte, men også om det kan være noen skjær i sjøen her.

Hvilke muligheter har jeg i nettbanken?

Normalt logger du deg inn hos din faste bankforbindelse eller via «min side» eller liknende hos kredittkortleverandøren. Tilgangen på tjenester kan variere fra selskap til selskap, men de understående er ganske vanlige:

  • Du kan se saldo eller få tilsendt saldo på tekstmelding
  • Du kan betale regninger
  • Du kan overføre penger til egen bankkonto
  • Du kan overføre saldo fra et annet kredittkort
  • Du kan se pinkoden din og endre den
  • Du får en oversikt over alle transaksjonene
  • Du kan søke om økt kredittgrense
  • Du kan bestille forsikringer

Vi skal litt dybden på disse mulighetene, men før du leser videre bør du merke deg nok en gang de to mest fremtredende egenskapene ved et kredittkort:

  1. Du har en rentefri periode fram til det anvendte beløpet blir fakturert. Det kan være opptil 45 dager.
  2. Utover det betaler du mer for kredittkort i form av renter og gebyrer enn ved betaling fra bankkonto eller på andre lån og kreditter. Akkumulert gjeld på kredittkort er svært kostbart.

Poenget er at du må utnytte disse egenskapene på en best mulig måte for deg.

Saldooversikt i nettbanken

Det fysiske kortet sier deg ingenting om hvilke verdier som ligger i det. Ved et varekjøp i en butikk leverer du det kun til ekspeditøren hvoretter du signerer for kjøpet. I kjedelige situasjoner vil du få det tilbake med en beklagelse om at det ikke er dekning på kortet.

Det tilsvarende skjer ved kjøp på nettet. Du taster inn opplysningene om kortet ditt, og får tilsendt en kvittering etter gjennomført kjøp.

De færreste forbrukere er utstyrt med en indre regnemaskin som legger beløpene til etter hvert som de bruker kortene sine. En typisk helaften på byen kan by på ganske mange større eller mindre summer, uten at det har blitt utøvd alt for mye kontroll med dem.

Det sier seg kanskje selv at en enkel tilgang på saldoen er en uomtvistelig fordel. Det informerer deg om hvor mye kreditt du fortsatt har disponibelt, og hva du helst bør dekke opp når neste faktura kommer.

Denne tilgangen har du altså i nettbanken. Mange steder kan du også få den oppgitt på tekstmelding.

Betaling av regninger

Det har lenge vært et forbrukerønske å bruke kredittkortet til å betale regninger. Med en nettbankløsning er dette som regel mulig. Regningen betales da på samme måte som når du bruker din alminnelige brukskonto. Du trenger fakturaopplysningene som bankkonto, kid-nummer og størrelsen på beløpet. Dette legges inn og betalingen effektueres.

Her skal du være oppmerksom på at den rentefrie perioden ikke vil gjelde, og at renten begynner å løpe fra betalingen går ut. I tillegg vil det beregnes et fast gebyr og en gitt prosent av beløpet som overføres.

Normalt vil det ikke være mulig å legge inn betalinger på forhånd med kredittkort.

Regningsbetaling ved bruk av kredittkort gir anledning til en fleksibel administrasjon av din økonomi, men er dette fornuftig ut fra et rasjonelt og økonomisk ståsted? Vi drøfter dette lenger ned.

Overføring til egen bankkonto

Det kan komme tider da du trenger et kapitaltilskudd på din faste brukskonto. Vi tenker oss at du har en del faste betalingsoppdrag det ikke er dekning for inneværende måned. Unnlatelse vil føre til at tjenester sies opp og at inkasso iverksettes.

Det kan også være at du nærmer deg en grensen for overtrekk. Hvis så skjer, vil du få problemer med banken din.

På den måten løser du et problem – midlertidig vel å merke. Hvis det blir en vane, vil du fortsette å bruke kredittkortet opp til kredittgrensen. Det vil heller lønne seg å ta noen grep på utgiftssiden i din økonomi. Men i utgangspunktet vil dette være et argument for å velge kredittkort med nettbank.

Ellers melder de samme aspekter seg ved overføring til egen bankkonto som ved betaling av regninger med kredittkort, som beskrevet ovenfor.

Overføring av saldo fra annet kredittkort

Også her kan praktiske hensyn melde seg. Har du flere små kreditter her og der, vil det være enklere å samle det på ett kort.

Dog vil det beregnes renter fra den dagen beløpet blir overført.

Endring av pinkoden

Du vil definitivt ha større kontroll på kredittkortets pinkode hvis du bruker nettbank.

Med flere kort og tilsvarende antall pinkoder som du ikke har lov til å oppbevare på samme sted, samt krav om at koden ikke skal være for enkel (for eksempel 1111 eller 0007), skaper det problemer for hukommelsen. Det er svært få av oss som aldri har glemt en slik kode. Mest gjelder det selvfølgelig kort som ikke er i bruk så ofte.

Å måtte ta kontakt med banken for å få tilsendt ny kode er en liten prosess. Med nettbanken kan du selv annullere den gamle og sette en ny kode. Det er mye mindre bryderi og du får ordnet det med én gang.

Det tilsvarende gjelder hvis kortet ditt er kommet på avveie. Det kan være noen som så deg da du tastet koden ved uttaket i minibanken, før kortet av en eller annen grunn forsvant. Det tryggeste er da å kaste seg over nærmeste pc, logge inn og endre pinkoden før du melder det stjålet.

Oversikt over betalingene

Du slipper å vente til den månedlige fakturaen kommer i posten for å se hva du har brukt. Ved innlogging i nettbanken ser du alle transaksjonene som er foretatt, og om det skulle være noen som ikke er utført hvis du er i tvil.

Dette bidrar til at du kan føre kontroll med forbruket ditt, og at du ser når det er på tide å grense opp for forbruket.

Enda viktigere er det at du kan oppdage tvilsomme transaksjoner i tide. Det kan være noen du ikke vedkjenner deg, eller at beløpet ikke samsvarer med den prisen som ble gitt. Forhåpentligvis skjer ikke det ofte, men skulle det skje er det av stor betydning å ta affære så fort som mulig.

Forsikringer og øking av kredittgrense

Dette kan du for så vidt når som helst ta kontakt med finansinstitusjonen direkte om, men du har altså også mulighet til å gjøre det gjennom enkelte nettbanker.

Det er en liten ulempe at terskelen blir litt for lav for å velge det aktuelle selskapets løsning, uten å undersøke om du kan få bedre tilbud fra andre aktører.

Lønner det seg å betale regninger med kredittkort?

Et av de viktigste «fordelene» med nettbank til kredittkortet er denne muligheten.

Objektivt sett er det alltid bedre å betale regningene fra dine vanlige brukskonto så lenge det er penger der.

Typiske kostnader ved en slik transaksjon fra kredittkortet er et gebyr på 35 kroner samt 1 % av overført beløp. I tillegg løper kredittkortets alminnelige rente fra dag én. Er beløpet eksempelvis 5 000 kroner og kredittkortets rente er 20 %, vil det koste deg til sammen 167 kroner hvis du betaler ned kreditten én måned senere. Tar det ytterligere tid før du betaler, vil det fordyre betalingen tilsvarende.

Fordelen ligger altså i at du har muligheten til å gjøre det, men at du bør unngå det hvis du kan.

Andre fordeler med kredittkort

Vi har i denne artikkelen fokusert en del på kostnadene med kredittkort og den høye renten. Likevel er det ett av de mest anvendte betalingsmidlene vi bruker. Hvorfor det?

For det første er det den rentefrie perioden. Brukere som betaler den månedlige fakturaen til forfall, vil ikke ha store ekstrakostnader på kortet.

Dernest er det angremuligheten ved varekjøp. Viser det seg at selger ikke oppfyller eller varen har mangler, kan du stanse transaksjonen. Betaler du kontant eller fra vanlig bankkonto er det ikke mulig.

Mange bruker kredittkort til å betale reiser med ettersom mange av dem har inkludert reise- og avbestillingsforsikring.

Endelig er det forskjellige kredittkortene utstyrt med forskjellige rabatter og tilbud. Vi snakker om drivstoffrabatt, medlemsfordeler og bonuspoeng. Et bevisst bruk av kredittkortet kan gi vesentlige besparelser så lenge du betaler det ned regelmessig.

Sammenlign: Få oversikt og sammenlign alle kredittkort