Hva bestemmer rammen du får på kredittkortet?

Du har søkt om kredittkort og får det innvilget. Men rammen, altså det maksimale beløpet du kan ta ut på det, er mye mindre enn det som sto oppgitt på hjemmesiden til den som har utstedt kredittkortet. Hva kommer det av? Hvilke faktorer er det egentlig som bestemmer hvor høy ramme du får?

Det er en ganske sammensatt vurdering vi skal gå nærmere inn på her. Det er dessuten noen andre forhold tilknyttet kredittrammen det også er godt å kjenne til. Hva er for eksempel konsekvensen av å benytte den fullt ut? Og hvordan kommer det nye gjeldsregisteret inn her?

figur løfter inntektspilen oppover

Inntekten er vesentlig for kreditrammen

Å tildele deg et kredittkort er på mange måter det samme som å gi deg et usikret lån. At du har nok penger til å betale på det, er utstederens eneste garanti og håp om å få tilbake det du låner.

For et boliglån har de alltid sikkerhet i boligen dersom du ikke har penger til å betale det. For et kredittkort er ikke dette noen løsning.

Inntektens størrelse er den viktigste indikatoren. Jo høyere inntekt, jo større grunn til å la deg få bankens høyeste ramme på kredittkortet ditt.

Men det er ikke alltid nok. Man ser også på hvor stabil inntekten er. Har du en inntektssituasjon som svinger mye opp og ned, vil du kunne sees på som en noe utrygg investering selv om gjennomsnittet er bra.

Når du søker om kredittkort, aksepterer du en kredittsjekk hvor kredittgiveren får tilgang på likningstallene dine de tre foregående år. Det er den de bedømmer deg på.

Har du gjeld fra før?

Det sier seg også selv. Så lenge du har andre ting å betale på, blir det mindre igjen til å betjene kredittkortet. Det hjelper altså ikke med høy inntekt dersom det totale gjeldsopptaket er astronomisk høyt.

Men det er forskjell på gjeld. Boliglån og studielån som de fleste har, er relativt gusntige lån. De belaster ikke budsjettet like mye som forbrukslån eller kredittkortgjeld du måtte betale på.

Finanstilsynets direktiv om at det ikke bør ytes mer lån enn det som tilsvarer fem ganger bruttoinntekten gjelder imidlertid også for kredittkort. Her er det viktig å være klar over at også kreditt du ikke har benyttet på kredittkortene dine inngår i regnestykket.

Til nå har kredittgiverne måttet basere seg på likningstallene for tidligere år og dine egne opplysninger om gjeld og kredittkort du har tatt opp etter dette. Med gjeldsregisteret som trådte i funksjon i sommer, vil imidlertid låneinstitusjonene ha direkte tilgang på informasjon om dine låneopptak fra det øyeblikket det blir gjort.

Har alder noe å si?

Ja, det har det.

Kredittinstitusjonene bruker statistikkprogram som viser at unge mennesker i gjennomsnitt er dårlige betalere enn godt voksne. Det tar de konsekvensen av når de fastsetter kredittrammen din. Det har selvfølgelig ikke noe med deg personlig å gjøre, og det er også fint lite du kan gjøre med det bortsett fra å bli eldre.

Andre statistiske faktorer som slår dårlig ut på unge personer, er at de flytter oftere, skifter jobber og dertil har ustabile inntekter.

Mens de middelaldrende nok en gang er de mest begunstige i denne sammenhengen, er det derimot ingen fordel å være for gammel. Dette er som nevnt lån uten sikkerhet.

Dersom låntakeren faller fra og har benyttet en kreditramme på 100 000 kroner, vil långiveren ikke være garantert å få tilbake pengene. Pensjonsytelsen blir selvfølgelig stoppet. Kravet må meldes inn i et dødsbo hvor det ikke nødvendigvis er noe sikkerhet for at det blir dekket.

Kredittscore

En kredittyter kontakter alltid et kredittvurderingsselskap etter at de har mottatt en søknad, Dette selskapet vurderer deg og gir deg en kredittscore.

De tre faktorene, inntekt, gjeld og statistiske forhold forenes i en matematisk formel som ender i en score, gjerne fra 0 til 100. Ut fra den anslår de hvor stor sannsynligheten er for at du misligholder betalingen.

Scoren din påvirker ikke hvor stor kredittramme du kan tilbys på kortet ditt. For lån bestemmer den også den nominelle og effektive renten.

Så gjenstår det bare å nevne at dersom du har en registrert betalingsanmerkning, uansett hvor ubetydelig beløpet som ligger til grunn er, synker kredittscoren din rett til bunns. Alle søknader om kredittkort eller lån vil med få unntak resultere i blanke avslag.

Den gode nyheten er imidlertid at hvis du gjør opp kravet, vil anmerkningen slettes så fort det er mulig. Det betyr at den fullstendig utslettes fra alle registre og ikke lenger vil være en del av din historikk når du på ny søker kreditt.

Hvordan forholde seg til kredittrammen

Vi har sett på faktorene som virker bestemmende på hvor høy ramme du får. Et helt annet spørsmål er hvor mye du bør bruke av den.

Standardsvaret her er at du ikke bør bruke mer enn det du klarer å betale tilbake når den månedlige regningen forfaller.

Kredittkort er et nyttig verktøy for å utnytte rabatter, få inkludert reiseforsikring ved kjøp av ferieturer og som en garanti ved kjøp på Internett. Dessuten har de også en rentefri betalingsutsettelse fra kjøpet til fakturaen forfaller, som regel opp til 45 dager.

Ulempen er at dersom ikke hele beløpet betales til forfall, begynner markedets høyeste rente å løpe. Dersom man ligger og vaker på en kredittgrense rundt 100 000 kroner er det svært kostbart. Opparbeidet gjeld på kredittkort bør om mulig søkes refinansiert eller omgjort til forbrukslån.

Fellen mange går i, også kalt uforstandig bruk av kredittkort, er at de bruker det til å spe på det månedlige forbruket. Slik vokser det utestående beløpet hver måned inntil kredittgrensen nås. Da blir det blir bråstopp.

Det er også de som bruker det til å betale på andre lån som de har fått problemer med. Dette er en ond sirkel som gjør at totalgjelden bare vokser inntil den virkelig blir uhåndterlig. I disse tilfellene bør man søke andre løsninger enn kredittkort.

Hva betyr det nye registeret for vurdering av kredittrammen?

Etableringen av gjeldsregisteret er et tiltak i første omgang gjort av myndighetene for å begrense veksten av usikret gjeld som usikret lån og kredittkort. Det skal også være et vern for forbrukerne slik at de ikke får innvilget mer kreditt enn de kan bære.

For låneinstitusjonen innebærer det at de får tilgang på dine lån og kreditter i nåtid, og ikke basert på likningstall to år tilbake. De vil med det få et bedre bilde for vurdere din økonomi.

For deg som har full oversikt over økonomien din og oppgir alle lån og kredittkort på søknadene slik det spørres om, vil det derimot ikke gjøre noen nevneverdig forskjell.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden