Depositumslån

Depositumslån dekker ofte tre måneders husleie og du kan låne inntil fem år. Lån til depositum er uten sikkerhet. Du kan velge mellom tradisjonelle banker, låneformidlere eller typiske forbrukslånbanker.

Du er endelig klar for å flytte for deg selv, men det er én hindring. Som alltid er det et økonomisk spørsmål. Det er ikke nok med at leieprisene er høye og spiser en betydelig del av ditt disponible budsjett hver måned. Du må samtidig stable på beina et kontantbeløp, et depositum, tilsvarende flere måneders husleie for å få flytte inn i en ny leilighet.

Vi vil i denne artikkelen se på depositumslån som en mulighet til på finansiere depositumet. Det er også nyttig for deg å kjenne reglene for opprettelse og utbetaling av depositum, samt forskjellen på depositum og husleiegaranti.

Anbefalte Omtale
Lendo Les mer
Santander Consumer Bank Les mer
Bank Norwegian Les mer
Centum Finans Les mer

Hva er et depositum?

Et depositum er et beløp leietaker må skaffe til veie før han får flytte inn i henhold til husleieavtalen. Beløpet er en sikkerhet for utleier dersom du ikke betaler husleie eller gjør skade på leiligheten.

Utleier kan etter loven forlange et depositum inntil seks ganger månedlig husleie. Det mest vanlig er imidlertid å kreve tre månedsleier.

Opprettelse av en depositumskonto

En depositumskonto er en sperret bankkonto som kun kan disponeres av leier og utleier i fellesskap. Det må altså være enighet før utbetaling kan skje. Tidligere fantes det utleiere som lovstridig ba om å få depositumet overført til sin egen bankkonto eller kontant før innflytting. Da var det mange leietakere som satt igjen med det berømte skjegget i postkassen når de flyttet og ville ha tilbake pengene.

Det er normalt utleieren som skal ta initiativet til opprettelse av en depositumskonto gjennom sin nettbank. Kontoen skal opprettes i ditt navn og renteinntektene som godtgjøres kontoen er dine.

Med en depositumskonto kan utleieren kun få ut penger for husleie du ikke kan dokumentere du har betalt. hvis du ikke er enig i andre krav han vil ha dekket av depositumet, må han sende det til Husleietvistutvalget eller Forliksrådet.

Søknad om depositumslån

Student-laSom student har du gjerne ikke de pengene utleier krever at du deponerer for å få flytte inn. De kommer også på toppen av husleien for den første måneden.

Mange foreldre kan helt sikkert hjelpe til med en privat låneavtale, men det finnes altså skreddersydde låneordninger som kan være mer gunstige, altså depositumslån.

Med en undertegnet leieavtale i hånden og en bekreftelse på at det er opprettet en depositumskonto, kan du søke en bank som tilbyr depositumslån. Det gjelder for eksempel BN Bank og Sparebank 1. Det er intet krav om at depositumet skal være i samme bank.

Et depositumslån gis uten sikkerhet og har lavere rente enn et typisk forbrukslån uten sikkerhet. At pengene ikke uten forsvinner opp i røyk, men settes inn på en konto er selvfølgelig en godt intensiv for banken til å gi deg gode betingelser. Du vil imidlertid bli kreditsjekket. Vet du at du har betalingsanmerkninger, må du belage deg på avslag.

Les mer om betalingsanmerkninger her.

Depositumslånet gis avdragsfritt. Det vil si at du kan velge å kun betale renter. Men vær oppmerksom på at det gis med en gitt løpetid, gjerne fem år. Det må altså i utgangspunktet innbetales når denne går ut. Leier du fortsatt når denne tiden nærmer seg, bør du ta kontakt med banken dersom innfrielsen vil bli et problem. Ellers skal det betales når leieforholdet opphører.

Fordeler med depositumslån

  • Løser kontantproblemet
  • Eventuelle sparepenger kan brukes til andre formål, for eksempel sette inn på BSU-konto eller kjøp av nødvendig datautstyr
  • Billigere enn ordinært forbrukslån
  • Avdragsfritt
  • Innfris først når du flytter

Husleiegaranti som alternativ til depositumslån

En del huseiere har kontakt med garantiselskap. Det vil si at de tilbyr å stille en garanti for ditt leieforhold inntil et beløp tilsvarende depositumssummen mot en engangsavgift fra deg.

Beløpet du må betale tilsvarer en prosentandel av garantibeløpet, gjerne mellom 11 og 18 %. Om det lønner seg i forhold til et depositumslån, avhenger av lengden på leieforholdet. Jo lenger du betaler renter på depositumslånet, jo høyere blir totalkostnaden på dette.

En husleiegaranti er IKKE en forsikring. Det betyr at garantiselskapet vil kreve deg for det fulle beløpet de eventuelt må betale til utleieren etter at du har flyttet.

Garantier kan også gis av andre, for eksempel en arbeidsgiver. I helt spesielle tilfeller kan det også utstedes garanti fra Nav. Det kreves da at alle andre muligheter er forsøkt, inkludert ovenstående. Samtidig er mange utleiere skeptiske til å godta garantier fra Nav.

Utbetaling av depositum

Depositum er som nevnt en garanti for husleie som ikke er betalt når du flytter, og skader du måtte ha gjort på leiligheten.

Det er derfor viktig at du kan dokumentere alle husleiene du har betalt. Så ikke betal kontant uten at du får kvittering.

Når det gjelder skadeverk, kan det fort bli uoverensstemmelser ved utflyttingen. Disse konfliktene kan i stor grad unngås dersom du sammen med utleier går gjennom leiligheten før du flytter inn. Da kan det påpekes hvilke skader som hefter på leiligheten fra tidligere. Eventuell inventarliste bør sjekkes og bekreftes.

Hvis du selv erkjenner at du er ansvarlig for skaden, bør den gjenopprettes for din regning. Altså utbetales fra depositumet. Erstatningsplikten strekker seg ikke lenger enn til å finne noe med tilsvarende verdi. Har du ødelagt en gammel vaskeservant, kan ikke utleier installere noe mer enn en enkel funksjonell servant for din regning.

Av og til er det ikke mulig å komme til enighet. Da må saken inn til behandling i Husleietvistutvalget eller Forliksrådet for mekling og eventuelt avgjørelse. Husleietvistutvalget finnes foreløpig i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag og har spesiell kompetanse. Har du en profesjonell utleier, kan du sende saken til dem uansett hvor i landet du bor. Ellers må det tas med Forliksrådet i den kommunen utleieleiligheten befinner seg.

Så lenge det ikke er enighet, vi ingen av dere få utbetalt depositumet, og kostnadene ved depositumslånet ditt vil fortsette å løpe.

Andre gode tips til deg som leier

  • Du har vel lyst til å eie ditt eget etterhvert? Prøv å spare litt på BSU-konto hver måned.
  • Du bør ha innboforsikring. Men sjekk om du allerede er dekket. Studenter som ikke har meldt flytting til Folkeregisteret kan fortsatt være dekket av mor og fars forsikringer.
  • Er du student kan du ha rett til borteboerstipend fra Statens Lånekasse for Utdanning
  • Mottar du trygd eller annen støtte fra Nav, kan du også være berettiget til bostøtte fra Husbanken. Det er kommunen eller Nav lokalt som bestyrer denne ordningen.
  • Overhold husordensreglene og oppretthold et godt forhold til din utleier innen rimelighetens grenser. Det kan hende du vil trenge en referanse overfor en ny utleier hvis du flytter.